سرگرمی های مختلف کودک در خانه-قسمت پنجم

عروسک بازی، خاله بازی

می توانید با تکه های مقوا، چوب و وسایل دور ریختنی یک خانه عروسکی زیبا برای کودک خود درست کنید و برای درست کردن آن از خود کودک نیز کمک بگیرید. مثلا برای خانه ای پرده بدوزید، با تکه های مقوا صندلی و تخت درست کنید یا حتی با خمیر گل چینی بعضی از بخش های خانه را درست کنید.

ماشین بازی

می توانید مسیرهایی برای ماشین ها ایجاد کنید و به این صورت کودک به تنهایی مدت زمان زیادی مشغول خواهد بود.

ساخت و ساز و خلاقیت

کمی جعبه مقوایی، کاغذ، چسب و قیچی در اختبار کودک خود بگذارید و اجازه دهید با استفاده از خلاقیت خود چیزی بسازد. البته مراقب باشید که قیچی را به درستی استفاده کند.

کتاب بنویسید!

می توانید مثلا در مورد کارهایی که در طول یک روز انجام داده یا مسافرتی که اخیر رفته اید یا هر داستانی که در ذهن کودک هست یک کتاب کوچک درست کنید. چند صفحه کاغذ سفید کوچک را به هم بچسبانید یک جلد ساده برای آن درست کنید. از کودک بخواهید صفحات داخل آن را با تصاویرو اشکالی که گویای ذهنش است پر کند. از اون بخواهید که مراحل داستان یا سفر رو تقسیم بندی کند مثلا آن را در ۵ صفحه به نمایش بگذارد. حالا می تواند هر کدام از این صفحات را خودش نقاشی کند، بنویسد یا از تصاویر مجلات استفاده کند و حتی با کاغذ و مقوا چیزهایی که می خواهد را بسازد و بر روی آن بچسباند.

خمیر بازی، ساختمان سازی، کلاژ، نقاشی، سفال، کمک در کارهای خانه، درست کردن کیک یا عصرانه با کمک کودک

همه این کارها می تواند برای کودک سرگرم کننده باشد.

هیچ کاری نکنید!

لازم نیست همیشه شما راه و بازی ای برای کودک فراهم کنید. گاهی از او بخواهید که به اتاقش برود و خودش، خودش را سرگرم کند یا به یک بازی جدید فکر کند و قرار نیست همیشه تمام وقت شما صرف او شود و شما نیز به زمانی برای انجام کارهای خود نیاز دارید.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.