سخنرانی دکتر ابراهیم پیشیاره در پژوهشکده علوم شناختی با عنوان (“هیجان ” ادراک و تنظیم هیجان در سیر تکاملی رشد) در تاریخ ۵/۱۱/۹۱ ساعت ۱۳ برگزار می گردد.

مکان:
سالن نشست‌های پژوهشکده علوم شناختی
خیابان ولیعصر، بالاتر از زرتشت شرقی،کوچه پزشک پور، شماره ۱۸
شرکت کلیه دانش‌پژوهان و دانشجویان علاقه‌مند آزاد است.

خلاصه سخنرانی به شرح زیر می باشد:
هیجان

  • ادراک و تنظیم هیجان در سیر تکاملی رشد
  • مراحل مختلف پردازش هیجانی
  • سیر رشدی انواع کنترل های موثر بر خودتنظیمی
  • ارتباط شناخت و هیجان
  • ارتباط توجه و عاملیت اجرائی با تنظیم هیجانی
  • عنوان : پردازش هیجان

سخنران: دکتر ابراهیم پیشیاره_علوم اعصاب شناختی
همواره “هیجان” بعنوان یکی از محورهای اساسی و بنیادی در تحقیقات و مطالعات علوم اعصاب شناختی مورد توجه بوده است. نقش هیجان در تکامل و شکل گیری سیستم های عصبی به صورت تعاملات دوجانبه با سایر عملکردها بروز می یابد ؛ این عملکردها موضوعاتی بسیار متنوع و متفاوت را در بر می گیرد و یک طیف گسترده ای را متصور می سازد که در یک انتها موضوعاتی نظیر ” توجه” و ” توجه اجرائی” را دارد و در انتهای دیگر “اعمال حرکتی” را شامل می شود. نقش هیجان در کسب الگوهای رفتاری و ارتباط اجتماعی و تعاملات اجتماعی بسیار مورد تاکید قرار گرفته است .
هیجان نیز همانند سایر داده های عصبی شامل مراحل پردازشی می شود تا پس از طی مراحل حس شدن، ادراک و تنظیم به الگوهای بروز و بیان هیجانی دست یابد.از سوی دیگر عوامل موثر بر سیستمهای پردازش هیجان نظیر جنسیت، وضعیت اجتماعی-اقتصادی، هوش و توانایی کلامی- بیانینیز در قالبهای مختلف تحقیقی-پژوهشی مورد بررسی قرار گرفته اند. این مطالعات هر دو طیف افراد مبتلا و افراد هنجار را در نظر گرفته اند و هم جنبه بررسی روند تکاملی و کشف سیر رشد عصبی را و هم جنبه تلاش برای درک و استنباط علل بنیادین تغییرات ناهنجار پردازش هیجانی را در اختلالاتی نظیر اوتیسم ، بیش فعالی-نقص توجه، اضطراب ، اسکیزوفرنیا و … را هدف قرار داده اند. تحقیقات دیگر با استفاده از تکنیکهایی نظیر fMRIو … نیز به بررسی ساختارهای عصبی و شبکه های دخیل در پردازش هیجان پرداخته اند و بر ارتباط بخشهای قشری و تحت قشری مغز در این امر صحه گذاشته اند و در این راستا سیر تکامل عصبی را در سنین مختلف و مراحل زندگی آشکار ساخته اند.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.