سخنرانی جناب آقای دکتر پیشیاره در دومین همایش مداخلات غیردارویی در روانپزشکی کودک و نوجوان در سالن سعدی برج میلاد برگزار خواهد شد. گرداننده جلسه جناب آقای دکتر مهرداد محمدیان می باشد.

تاریخ برگزاری : پنجشنبه ، ۵ آذرماه ۱۳۹۴

جلسه اول : ساعت ۸:۰۰ الی ۹:۴۰ صبح

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.