پنجمین سمینار سراسری ژنتیک و نقش آن در پیشگیری از معلولیت ها و با همکاری مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران و انجمن علوم اعصاب ایران، در تاریخ های ۲۱ و ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۵ در تهران، مرکز همایش های بین الملل رازی برگزار خواهد شد.
لازم به ذکر است جناب آقای دکتر پیشیاره به عنوان هیات رئیسه ی پانل حضور دارند.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.