سبک های مختلف تربیت کودک

تمامی شیوه های تربیتی دارای دو ملاک عمده هستند:

۱- پذیرش و نثار محبت به کودک یا طرد و عدم گرمی و محبت با کودک

۲- دادن آزادی یا محدود کردن کودک

ترکیب دو ملاک عمده بالا روی هم چهار سبک تربیت کودک را شکل می دهند که عبارتند از:

۱- خانواده سهل گیر

والدینی اند که محبت و پذیرش زیادی نسبت به فرزندان خود دارند و در عوض کمترین کنترل و محدودیت را برای آن ها قائلند.

ویژگی ها:

– رفتار بد کودک را نادیده یا آن را می پذیرند.

– قوانین زیادی بر محیط خانواده حاکم نیست.

– قوانین محدودی هم که حاکم است یا شفاف نیست یا به درستی اجرا نمی شود.

– تسلیم قهر گریه و لجبازی کودک می شوند.

– دخالت در کارهای هم معنا ندارد چرا که به تعداد اعضای خانواده در یک موضوع نظر است.

– نسبت به فرزندان خود بی توجه اند و کنترلی بر رفتار آن ها ندارند.

– به فرزندان خود اجازه می دهند در هر سنی علی رغم عدم توانایی خودشان تصمیم بگیرند.

– معتقدند والد خوب هرگز عصبانی نمی شود.

– انتظارات مشخصی از فرزندان خود ندارند.

۲- خانواده سخت گیر و مستبدانه

در این روش تربیت کودک دو ملاک مطرح شده در بالا به شکل زیر اتخاد می شود. خانواده های سخت گیر والدینی اند که محبت و پذیرش خیلی کمی نسبت به فرزندان خود دارند و در عوض بیشترین کنترل و محدودیت را برای آن ها قائلند.

ویژگی ها:

– این والدین انتظارات بسیار بالایی از فرزندان خود با بدون در نظر گرفتن استعدادها و علایق آن ها دارند.

– در رفتار با فرزندان خود بسیار سرد و خشک اند و جو عاطفی کمرنگی بر فضای روابط حاکم است.

– محور اساسی تربیت فرزند اعمال قدرت خشونت و سختی است.

– کودکان در هیچ یک از امور منزل دارای حق رای و جایگاه مشورت قرار ندارند.

– تمام تصمیم گیری ها بدون لحاظ علایق وی بر کودک تحمیل می شود.

– محدودیت های شدیدی در ورود و خروج فرزندان از خانه، انتخاب دوست، نوع تفریحات و … حاکم است.

۳- خانواده مسامحه کار

والدینی اند که محبت و پذیرش خیلی کمی نسبت به فرزندان خود دارند و به همان نسبت کمترین کنترل و محدودیت را برای آن ها قائلند.

ویژگی ها:

– این والدین اصلا درگیر زندگی فرزندان خود نیستند.

– جز فراهم کردن نیازهای بسیار ابتدایی کودکان به سایر وظایف والدینی خود اصلا توجه ندارند.

– کمترین وقت و هزینه را صرف کودکان خود می کنند.

– فاصله فیزیکی و روانی زیادی بین کودک و والدین وجود دارند.

– والدین هر یک صرفا درگیر دل مشغولی های خاص خود هستند.

۴- والدین مقتدر

در خانواده هایی که والدین آن مقتدر هستند دو ملاک عمده دارای این ویژگی ها می باشند. والدینی اند که محبت و پذیرش متعادلی نسبت به فرزندان خود دارند و در نیز کنترل و محدودیت متعادلی را برای آن ها قائلند.

ویژگی ها:

– والدین نوعی محدودیت و کنترل بر رفتار فرزندان اعمال ولی آن ها را به استقلال و آزادی فکر نیز تشویق می کنند.

– نقش ها در خانواده مشخص و تعریف شده است و هر عضوی عهده دار مسولیتی است.

– همه اعضا قابل احترامند.

– اعضای خانواده صلاحیت اظهارنظر درباره مسایل و مشکلات خود را دارند.

– قوانین با جدیت اجرا می شود.

– تسلیم قهر کودک نمی شوند.

– در پاسخ به رفتار بد کودک نارضایتی و ناراحتی نشان می دهند.

– از رفتار سازنده کودک حمایت می کنند.

– اساس این شیوه بر همکاری، همیاری، مشورت دهی و مشورت خواهی است.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.