مدیرکل دفتر توانبخشی و مراقبتی سازمان بهزیستی کشور گفت: ساخت خانه های کوچک برای نگهداری معلولان ذهنی خفیف از جمله برنامه های دولت است و امسال ۴۵ نوع از این خانه ها در ۳۱ مرکز استان کشور توسط بخش خصوصی ساخته می شود. رامین رضایی در نشست هم اندیشی مدیران مرکزهای توانبخشی شبانه روزی سالمندان و معلولان استان اصفهان در مجتمع سالمندان و معلولان گلابچی کاشان اظهار کرد: ۴۸ هزار و ۵۰۰ نفر از سالمندان، معلولان و بیماران روانی مزمن در مجتمع های شبانه روزی تحت پوشش خدمات سازمان بهزیستی نگهداری می شوند. وی تصریح کرد: علاوه بر مراکز روزانه نگهداری از سالمندان و معلولان، ۴۵۰ هزار نفر از معلولان و سالمندان نیز در مراکز توانبخشی مبتنی بر جامعه از خدمات سازمان بهزیستی بهره مند می شوند.مدیرکل دفتر توانبخشی و مراقبتی سازمان بهزیستی کشور افزود: ساخت خانه های کوچک برای نگهداری معلولان ذهنی خفیف از جمله برنامه های دولت است؛ امسال ۴۵ نوع از این خانه ها در ۳۱ مرکز استان کشور توسط بخش خصوصی ساخته می شود که ظرفیت هر خانه نگهداری ۱۰ نفر از معلولان ذهنی خفیف است که توسط نیکوکاران ساخته خواهد شد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.