امروزه تب احساس نگرانی در خانواده های جوان در مورد سلامت کودکان به ویژه موضوع ابتلا به اختلال اوتیسم بسیار بالا گرفته است بطوریکه اغلب آنها با صرف ساعتها وقت در عرصه فضای مجازی و وبگردی  در صفحات مرتبط با این موضوع به کسب اطلاعات در این خصوص می پردازند، ولی با وجود ارزش گذاری به این اقدام ارزشمند و تلاش انسانی، دیده می شود که در اکثر موارد با توجه به اینکه این اطلاعات بطور دسته بندی و طبقه بندی شده نیستند و همچنین نیازمند تشریح آنها توسط یک متخصص می باشند بنابراین بیشتر موجب نگرانی و تولید استرس و تنش عصبی برای خانواده های گرامی می گردند.

با توجه به مطالب پیشگفت، احساس وظیفه نمودم تا به عنوان فردی که سالها در این عرصه به ویژه ارائه خدمات کاردرمانی با استفاده از رویکرد یکپارچگی حسی در خدمت خانواده ها و مراجعین بوده ام بتوان با ارائه توضیحات شفاهی بر روی فیلمهای آموزشی ارزشمند در این زمینه در جهت آگاهی افزایی خانواده ها و مراجعین محترم گامی بردارم و به امید خدا بتوان آرامش را به کانون بسیاری از شما سروران بازگردانم.


برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.