راه اندازی واحد روانسنجی موسسه کاردرمانی رشد - آقای فرزین اعتماد مقدم

موسسه کاردرمانی رشد افتخار دارد که با استفاده از تجربیات آقای فرزین اعتمادمقدم با سابقه ده ساله در سمت مدیر واحد روانسنجی و روانسنج سوپروایزر گروه آتیه درخشان ذهن و سابقه افتتاح واحد روانسنجی در کلینیکهای متعدد روانشناسی و با حضور آزمونگران با تجربه و ورزیده و استفاده از آزمون های نوین روان سنجی و جدیدترین آزمون های روز دنیا گامی مهم در شناسایی نقاط ضعف و قوت رفتاری ، و مشکلات احتمالی در کودکان بردارد.این مهم بخصوص در مورد کودکان که شناسایی برخی از اختلالات موجود در آنان بدون اجرای آزمون های اختصاصی قابل تشخیص نیست، بسیار لازم و ضروری به نظر میرسد.

لازم به ذکر است بسیاری از اختلالات از جمله نقص توجه و تمرکز همراه با بیش فعالی (ADHD) چنانچه در سالهای کودکی مورد شناسایی قرار گیرند به مراتب سریع تر و آسان تر از دوران بزرگسالی قابل کنترل و درمان هستند و شناسایی زودهنگام اینگونه اختلالات با استفاده از آزمون های طراحی شده است ، به همین منظور ، سبب جلوگیری از بروز بسیاری مشکلات از جمله بزهکاری و رفتار ضداجتماعی و عوارض از این گونه در بزرگسالی خواهد گردید.

علاوه بر آزمون های ویژه توجه و تمرکز ، بیش فعالی ، اختلالات طیف اتیسم (ASD) این واحد مجهز به انواع آزمون های هوشی از جمله ریون ، وکسلر-IV و استنفورد بینه میباشد که در بررسی هوش و توانائی های کودکان و بزرگسالان بسیار کارآمد میباشند.

از دیگر فعالیت های واحد روان سنجی موسسه کاردرمانی رشد اجرای آزمون های مختلف هوش ، غربالگری ، توجه و تمرکز در مدت محدود در مهدهای کودک و مدارس در کلیه مقاطع تحصیلی متناسب با سن کودکان و نوجوانان خواهد بود که پس از اجرای آزمون ها، نتایج بصورت مستند و مکتوب به والدین گرامی تقدیم خواهد گردید. البته راهکارهای مناسب نیز همراه با تفسیر نتایج آزمون برای ایشان انجام خواهد گردید.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.