آقای دکتر ابراهیم پیشیاره در ساعات اولیه انتخابات سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، به همراه دیگر همکاران در پای صندوق های رای حضور بهم رساندند.

انتخابات سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
اولین دقایق آغاز رای گیری در صف انتظار
حضور دکتر ابراهیم پیشیاره در انتخابات سازمان نظام پزشکی
حضور دکتر ابراهیم پیشیاره در انتخابات سازمان نظام پزشکی
حضور دکتر ابراهیم پیشیاره بهمراه جناب اسدی
حضور دکتر ابراهیم پیشیاره بهمراه جناب اسدی
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.