مدیریت موسسه کاردرمانی رشد، متخصص علوم اعصاب شناختی و توانبخشی

دکتر ابراهیم پیشیاره

دکتر ابراهیم پیشیاره

کارشناس ارشد کاردرمانی (جسمی)
مدیریت موسسه کاردرمانی رشد، متخصص علوم اعصاب شناختی و توانبخشی

👇 کتب دکتر ابراهیم پیشیاره 👇

Google Scholar
Google Scholar
Google Scholar
      ابراهیم پیشیاره

استادیار-عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی ( Cognitive Neuroscience )

کارشناس ارشد کاردرمانی (جسمی)Occupational Therapy))

عضو گروه آموزشی کاردرمانی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 1. مشخصات فردی:

متولد :     ۲۰/۱۰/۱۳۵۱

شهر : تهران

وضعیت تاهل : متاهل

آدرس پست الکترونیک : eb.pishyareh@uswr.ac.ir

 

سوابق تحصیلات دانشگاهی :

 • دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی گرایش مغز و شناخت ،پژوهشکده علوم اعصاب شناختی ،تهران ،ایران، ۱۳۹۰.
 • کارشناس ارشد کاردرمانی گرایش جسمی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،گروه آموزشی کاردرمانی ،تهران ،ایران ،۱۳۷۹.
 • کارشناسی کاردرمانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، گروه آموزشی کاردرمانی ،تهران ،ایران ، ۱۳۷۶
 • پسا دکترای روش تحقیق، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،۱۳۹۶.

 

عضویت در گروههای علمی :

 • عضو گروه اموزشی کاردرمانی- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی(ادامه دارد -۱۳۸۳)
 • مدیر فنآوری سلامت در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی(۱۳۹۴- ۱۳۹۷)
 • دبیر کمیته پژوهش گروه اموزشی کاردرمانی- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی(۱۳۹۴-۱۳۹۲)
 • عضو سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
 • عضو اصلی هیئت مدیره انجمن علمی کاردرمانی ایران-۱۳۸۷
 • سرپرست زیرکمیته تدوین شناسنامه و استاندارد خدمات کاردرمانی در حیطه کودکان-۱۳۹۰
 • عضو کمیته علمی سیزدهمین کنگره علمی کاردرمانی ایران-۱۳۸۷
 • عضو کمیته علمی چهاردهمین کنگره علمی کاردرمانی ایران-۱۳۸۸
 • عضو کمیته علمی پانزدهمین کنگره علمی کاردرمانی ایران-۱۳۸۹
 • عضو کمیته علمی هفدهمین کنگره علمی کاردرمانی ایران-۱۳۹۱
 • عضو کمیته علمی هجدهمین کنگره علمی کاردرمانی ایران-۱۳۹۲
 • عضو کمیته علمی بیستمین کنگره علمی کاردرمانی ایران-۱۳۹۴
 • عضو کمیته علمی بیست و یکمین کنگره علمی کاردرمانی ایران-۱۳۹۵
 • عضو کمیته علمی بیست و دومین کنگره علمی کاردرمانی ایران-۱۳۹۶‏
 • عضو کمیته علمی دومین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی -۱۳۹۲
 • عضو کمیته علمی هفدهمین کنگره طب فیزیکی و توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران- ۱۳۹۲
 • عضو کمیته علمی دومین کنگره توانبخشی حرفه ای ایران-۱۳۹۲
 • عضو کمیته علمی اولین همایش توانبخشی عصبی ایران
 • عضو کمیته علمی آموزش مداوم دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 • عضو انجمن بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علومبهزیستی و توانبخشی
 • عضو تیم تشخیصی توانبخشی-پزشکی مرکز شهدای جلایی پور (۱۳۷۹)
 • عضو تیم تشخیصی توانبخشی-پزشکی مرکز اسماء (۱۳۸۳)

 

 تدریس در کارگاههای آموزشی :

 1. ‏کارگاه آموزشی ” رویکرد ادراکی-حرکتی در کودکان با فلج مغزی ” – پژوهشکده مغز و شناخت- ۱۳۹۶‏
 2. کارگاه آموزشی ” مداخلات یکپارچگی حسی در کودکان با اوتیسم ” – پژوهشکده مغز و شناخت- ۱۳۹۶
 3. کارگاه آموزشی ” توانبخشی شناختی” – بیستمین کنگره کاردرمانی ایران- ۱۳۹۴
 4. کارگاه آموزشی ” کودکان با اختلال یکپارچگی حسی”- دانشگاه علوم پزشکی ایران- ۱۳۹۳
 5. کارگاه آموزشی ” نوروفیدبک عمومی ” – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی -۱۳۹۳
 6. کارگاه آموزشی ” نقشه مغزی QEEG ” – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی -۱۳۹۳
 7. کارگاه آموزشی ” نوروفیدبک تخصصی در کودکان ADHD/LD ” – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی -۱۳۹۳
 8. کارگاه آموزشی” درک هیجان و تنظیم آن ” – پژوهشکده علوم شناختی- (۱۳۹۱)
 9. کارگاه آموزشی ” هیجان بعنوان نقطه آغاز ارتباط درمانی “- بیمارستان حضرت امام خمینی-(۱۳۹۱)
 10. پانل ” نظریه های جدید اوتیسم “- بیمارستان حضرت امام خمینی- (۱۳۹۱)
 11. کارگاه آموزشی”جستجوی پیشرفته علمی و End note”-دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- (۱۳۸۸).
 12. Scientific Power Point Presentation – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی -۱۳۸۷
 13. برنامه منبع نویسی Endnote 11-  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی -۱۳۸۷
 14. توانبخشی به هنگام در نوزادان -کنگره طب و توانبخشی- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی -۱۳۸۵
 15. Early interventionمداخله زود هنگام –یازدهمین کنگره کاردرمانی-۱۳۸۴
 16. نوزاد و عوامل محیطی در واحد مراقبت های ویژه -دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی -۱۳۸۴.
 17. تشخیص و مداخله زودرس در کودکان با اختلالات تکاملی – دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد -۱۳۸۳.
 18. آشنایی با اندیکاسیون رویکرد یکپارچگی حسی در توانبخشی –مرکز آموزش هانی-۱۳۸۳. پیوست ۸-۲
 19. آشنایی با رویکرد CRANIOSACRAL THERAPY کرانیوساکرال تراپی -هفتمین کنگره کاردرمانی ایران –

 

 1. تجربیات حرفه ای :

الف-تدریس نظری :

 1. ” فناوری سلامت و نوآوری”- دکترای کاردرمانی- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 2. “توانبخشی عصب شناختی”- دکترای کاردرمانی- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 3. ” سمینار و تحقیق – کارشناس ارشد کاردرمانی- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 4. ” علم حرکت ” -کارشناسی ارشد- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 5. “علوم اعصاب (نوروساینس ) شناختی در توانبخشی “-کارشناسی ارشد- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 6. “آزمونها و پرسشنامه های مورد استفاده در کاردرمانی”-کارشناسی ارشد- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 7. “مدلها و نظریه های کاردرمانی I”-کارشناسی ارشد- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 8. مدلها و نظریه های کاردرمانی II”-کارشناسی ارشد- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 9. “کاربرد درمانهای غیر دارویی “-کارشناسی ارشد- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 10. “سمینار های تخصصی”-کارشناسی ارشد- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 11. “سمینار های تخصصی”( گروه کاردرمانی )–کارشناسی- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 12. “تکنیکهای حرکت درمانی در کودکان فلج مغزی”-کارشناسی- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 13. “رشد روانی –حرکتی کودک” ( گروه کاردرمانی )-کارشناسی- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 14. “رشد کودک” ( گروه کاردرمانی )-کارشناسی- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 15. “رشد روانی –حرکتی و اختلالات آن ” ( گروه گفتاردرمانی )-کارشناسی- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 16. کاردرمانی در روانپزشکی کودک- کارشناسی- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 17. “مبانی کاردرمانی”-کارشناسی- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 18. “مبانی کاردرمانی و توان بخشی ” -کارشناسی- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 19. “زبان تخصصی”( گروه کاردرمانی )–کارشناسی– دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 20. ” آشنایی با اختلالات حرکتی ” – کارشناسی –گروه رشد و پرورش – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 21. “آشنایی با مبانی  پاراکلینیک(MRI,Neurofeedback, EEG) در کاردرمانی “–کارشناسی – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
 22. “آشنایی با  مبانی  پاراکلینیک(MRI,Neurofeedback, EEG) در کاردرمانی ” –کارشناسی – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 23. “کاربری پیشرفته رایانه”- کارشناسی ارشد- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
 24. “جستجوی منابع علمی و نوشتن پروپوزال و مقاله”- کارشناسی ارشد- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

ب-تدریس بالینی :

 1. مسئول بخش علمی کاردرمانی در کودکان فلج مغزی مرکز تخصصی اسما- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی(۱۳۷۹-ادامه دارد)‏
 2. مربی آموزش های بالینی کاردرمانی جهت آموزش دانشجویان مقطع کارشناسی کاردرمانی در واحد درسی کارورزی بالینی کودکان فلج مغزی در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی(۱۳۷۶-ادامه دارد)
 3. مربی آموزش های بالینی کاردرمانی جهت آموزش دانشجویان مقطع کارشناسی کاردرمانی در واحد درسی کارورزی بالینی کودکان فلج مغزی در دانشگاه علوم پزشکی ایران ( ۱۳۸۱- ۱۳۷۸ )
 4. مربی آموزش های بالینی کاردرمانی جهت آموزش دانشجویان مقطع کارشناسی کاردرمانی در واحد درسی کارورزی بالینی کودکان فلج مغزی در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی(۱۳۸۰-۱۳۷۹)

 

۶.عناوین سخنرانی ها و مقالات منتشر شده در کنگره ها :

 1. ” توانبخشی شناختی و فناوری در کودکان اوتیسم “- برنامه آگاهی از مغز با رویکرد توانبخشی-دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- ۱۳۹۷
 2. ” فناوری، سلامت، افق پیشرفت و مداخلات توانبخشی در کودکان بیش فعال همراه با نقص توجه” – تازه های کاردرمانی و توانبخشی‏-دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- ۱۳۹۶‏
 3. ” مداخلات ادراکی حرکتی در کودکان مبتلا به فلج مغزی” – انجمن علمی کاردرمانی ایران-۱۳۹۶
 4. ” مداخلات یکپارچگی حسی در کودکان اتیسم” – انجمن علمی کاردرمانی ایران-۱۳۹۶‏
 5. ششمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی- مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران= ۱۳۹۶
 6. ” نقش کنترل حرکات چشمی بر میزان مشارکت ‏اجتماعی در کودکان با اوتیسم”-کنگره کاردرمانی ایران- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی-۱۳۹۶
 7. ” بررسی ارتباط بین عملکرد اندام فوقانی و عملکرد تعادلی در کودکان با فلج ‏مغزی اسپاستیک ۷ تا ۱۲ ساله ” – پنجمین سمپوزیوم نقد و بررسی آخرین پژوهش های کاردرمانی- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- ۱۳۹۶
 8. مداخلات نوین در درمان اختلالات حرکتی فلج مغزی – رویکردهای پزشکی وتوانبخشی در درمان اختلالات حرکتی کودکان فلج مغزی- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- ۱۳۹۶
 9. “توانمندسازی عصبی بر اساس هرم یکپارچگی حسی” – دومین همایش مداخلات غیر دارویی در روانپزشکی کودک و نوجوان- ۱۳۹۴
 10. “Mutational interaction between head orientation and visuospatial development in children with ADHD”– بیستمین کنگره کاردرمانی ایران ۱۳۹۴
 11. ” The effect of a Standing, Walking and Sitting Hip Orthosis(SWASH) on walking in a child with cerebral palsy”- – بیستمین کنگره کاردرمانی ایران ۱۳۹۴
 12. “نگاهی نو به رویکردهای مداخلاتی در کودکان با فلج مغزی : Cognitive neurorehabilitation- نوزدهمین کنگره کاردرمانی ایران – ۱۳۹۳
 13. ” A comparative study of Sustained Attentional Bias on Emotional Processing in ADHD Children to Pictures with Eye-tracking- سومین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی – ۱۳۹۳
 14. مقایسه اثربخشی تجسم حرکتی بر روی مهارت های حرکتی درشت و مهارت های حرکتی تعادلی کودکان با اختلال هماهنگی رشدی– ۶th International Congress on Child and Adolescent Psychiatry- 2013- تبریز
 15. “Attentional bias towards emotional scene in boys with ADHD” – دومین کنگره علوم اعصاب پایه و “بالینی -۱۳۹۲
 16. “Enhancing visual-spatial skills using virtual rehabilitation lead to improving balance in children with CP “-هفدهمین کنگره طب فیزیکی و توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران- ۱۳۹۲
 17. “Evaluation of the effects of overlapping autism and ADHD traits in the misdiagnosis of autism children – سی و چهارمین همایش انجمن پزشکان کودکان ایران- ۱۳۹۲
 18. “تاثیر تکنیکهای مبتنی بر “روزه ” در کاهش رفتارهای تکانشگری در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه-بیش فعالی(ADHD)” – نخستین همایش سلامت معنوی- فرهنگستان ایران- ۱۳۹۲
 19. ” بررسی مقایسه ای کیفیت حرکتی و مولفه های راه رفتن کودکان ADHD – هجدهمین کنگره علمی کاردرمانی ایران-۱۳۹۲
 20. “کاردرمانی در پدیده موسسه زدگی کودکان مبتلا به فلج مغزی با استفاده از رویکرد Motor Control” ” بر مبنای مدل “MOHO ” – هفدهمین کنگره کاردرمانی ایران- بیمارستان حضرت امام خمینی- آبانماه (۱۳۹۱)
 21. “اهمیت مهار رفلکس MORO در کنترل توجه کودکان ADHD – بیمارستان حضرت امام خمینی- آبانماه (۱۳۹۱)
 22. “تاثیر بیوفیدبک در عملکردهای یادگیری” – اولین سمینار کودک و مدرسه با نیازهای ویژه- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی – آبانماه (۱۳۹۱)
 23. Bias in Initial Attention to Emotional Scene in Boys With ADHD – 1th Asian Congress on ADHD-November- Seoul-Korea
 24. Effect of Craniosacral Therapy on Students Symptoms of ADHD- 1th Asian Congress on ADHD-November- Seoul-Korea
 25. Comparison of Sensory over responsivity in autistic boys versus autistic girls- 24thInternational Congress of Pediatrics-October, 11-15-2012. Tehran. Iran
 26. A Survey on the Effects of Sensory Over-Responsivity on Social Maturity of Autistic Children-5th International Congress Of Child and Adolescents Psychiatry- October, 2012, Tehran, Iran
 27. The Effect of Play Therapy on Communication Skills of Autistic Children5th International Congress Of Child and Adolescents Psychiatry- October, 2012, Tehran, Iran
 28. Relationship between motor performance and Sustained Attention in 7-10 years old children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder in comparing with normal children- 5th International Congress Of Child and Adolescents Psychiatry- October, 2012, Tehran, Iran
 29. Relationship between cognitive performance and health-related quality of life in Iranian school-aged children with attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD)- 5th International Congress Of Child and Adolescents Psychiatry- October, 2012, Tehran, Iran
 30. Vestibular Stimulation effect on quiet stance balance in 3-7 years old children with cerebral palsy- European Journal of Neurology _ EFNS-2012-September
 31. Relationship between motor performance and attention in children with attention deficit hyperactivity disorder ” – ۹th COTEC Congress of Occupational Therapy-Occupation Diversity For the Future – May,2012- Stockholm , Sweden-
 32. “اخلاق از دیدگاه علوم شناختی در خدمت مراجع محوری در حیطه کودکان ” – سمینار آموزش و آشنایی کاردرمانگران با اخلاق حرفه ای در مداخلات بالینی در کودکان – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی -اردیبهشت ۱۳۹۱
 33. بررسی سوگیری توجه نسبت به صحنه های هیجانی در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی- نقص توجه ” – چهارمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک – مشهد –مهر ۱۳۹۰.
 34. . The effectiveness of using Perceptual-Motor Practices on behavioral disorders among 5 to 8 years old children with attention deficit hyperactivity disorder-3rd International Congress on ADHD From Childhood to Adult Disease-May 2011- Berlin • Germany
 35. Effects of computer base of attention training on sustain attention in children with attention deficit hyperactivity disorder-3rd International Congress on ADHD From Childhood to Adult Disease-May 2011- Berlin • Germany
 36. The effectiveness of group parent management training on behavioral disorders among 4 to 10 year old ADHD children- -3rd International Congress on ADHD From Childhood to Adult Disease-May 2011- Berlin • Germany
 37. The role of Art therapy in reduction of depression and anxiety in the children with epilepsy- The first international Epilepsy congress- December 2010Razavi Hospital – Mashad,Iran
 38. Kaphart theory and its role on improvement of learning disorders in children with neurotrauma- The first razavi international neurotrauma congress-November-2011- Razavi Hospital – Mashad,Iran
 39. کاربرد روش کرانیو ساکرال تراپی در ضایعات ستون فقرات – دوازدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات – دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی-دی  ۱۳۹۰
 40. شانزدهمین کنگره سراسری کاردرمانی ایران- بررسی حرکات چشمی در کودکان ADHD– دانشگاه علوم پزشکی تهران- آبان ۱۳۹۰ .
 41. شانزدهمین کنگره سراسری کاردرمانی ایران- بررسی تاثیر CBRدر تغییر کیفیت زندگی افراد با ناتوانی جسمی – حرکتی در روستاهای شهرستان بستان آباد – دانشگاه علوم پزشکی تهران- آبان ۱۳۹۰ .
 42. سلامت از دیدگاه قران کریم با محوریت سوره کهف- دانشگاه علوم پزشکی تهران و جهاد دانشگاهی-تاثیر توکل در قالب آموزه های دینی بر اضطراب از دیدگاه قرانی (سلامت روانی)-۱۳۸۹ .
 43. سلامت معنوی و تعمیق تربیت اسلامی – پژوهشگاه مطالعات آموزس و پرورش با همکاری وزارت آموزش و پرورش و حوزه های علمیه -سلامت معنوی و خود-تنظیمی : از دیدگاه علوم اعصاب شناختی-(۱۳۸۹)
 44. دومین سمینار تخصصی ضایعات نخاعی ایران – نقش کاردرمانی در افسردگی افراد مبتلا به ضایعه ی نخاعی – دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی-آبان ۱۳۸۹ .
 45. اولین همایش عصب روان شناسی بالینی ایران – اثربخشی تقویت توجه مبتنی بر رایانه در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی- نقص توجه “- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- بهمن ۱۳۸۹ .
 46. سمینار کودک سالم با محوریت تکامل کودک-پژوهشگاه رویان-رشد و تکامل کودک از دیدگاه سیستمهای پویا Dynamic Approach- 1389 .
 47. سمینار سراسری صرع – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی-کاربرد تلفیقی توانبخشی تعادلی و تمرینات تعقیب بینایی در کاهش موثر دامنه و شدت حملات تشنجی در کودکان – (۱۳۸۸)
 48. سومین سمینار ضایعات نخاعی ایران – توانبخشی ویژه کودکان مبتلا به ضابعه نخاعی- مرکز تحقیقات ضایعات مغزی و نخاعی دانشگاه علوم پزشکی تهران – اسفند ۱۳۹۰ .
 49. پانزدهمین کنگره علمی کاردرمانی ایران-کاربرد روش کرانیو ساکرال تراپی در کودکان بیش فعال همراه با نقص توجه – دانشگاه علوم  بهزیستی و توانبخشی- (۱۳۸۹)  .
 50. چهاردهمین کنگره علمی کاردرمانی ایران-بررسی مروری وجود ارتباط میان بیش پاسخدهی حسی و اضطراب در کودکان ADHD- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- (۱۳۸۸)
 51. چهاردهمین کنگره علمی کاردرمانی ایران- مطالعه مروری استفاده از رویکردهای شناختی در زمینه مهارتهای کنترل حرکتی  در کودکان ADHD- دانشگاه علومبهزیستی و توانبخشی- (۱۳۸۸) .
 52. سمینار آشنایی با سندرم داون – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- کاربرد دیدگاههای رشد تکاملی بعنوان اقدامات توانمندسازی عصبی به هنگام در کودکان مبتلا به سندرم داون – (۱۳۸۸) .
 53. چهارمین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت حوادث و بلایا – دانشگاه علوم پزشکی ایران – سالن همایشهای بین المللی رازی-نقش کاردرمانی در رهایی از عواقب پس از بلایای طبیعی )مبتنی بر مدل KAWA) – (1388)
 54. شانزدهمین کنگره بین المللی نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران– انجمن متخصصین مغز و اعصاب ایران –.Impact of Cognitive Attention-Oriented Intervention on Motor Control and Athetosis in Dystonic Athetoid Cerebral Palsy: A Case Study” (۱۳۸۸) .
 55. همایش رویکردهای نوین توانبخشی اختلالات حرکتی در بیماریهای خاص – دانشگاه علوم پزشکی جندی  شاپور اهواز-بررسی تاثیر استفاده از رویکرد Process-Oriented Task   بر Toe-Walking در کودکان همی پلژی – ( ۱۳۸۷)
 56. پنجمین کنگره بین المللی صرع – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی – بررسی نقش ماساژ در کاهش تکرار بروز تشنج در کودکان فلج مغزی -(۱۳۸۷)
 57. پنجمین کنگره بین المللی آناتومی آسیا و اقیانوسیه- همایش یک روزه آناتومی در توانبخشی – دانشگاه علوم پزشکی ایران- بررسی ارتباطات و مسیرهای آناتومی توجه و کارکردهای کنترل حرکتی – (۱۳۸۷)
 58. ششمین همایش علمی اختلالات یادگیری و کودکان با کم توانی ذهنی- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی – تاثیر عملکرد علوم اعصاب در کاردرمانی -(۱۳۸۷)
 59. سیزدهمین کنگره علمی کاردرمانی ایران-گزارش موردی کودک با قوام پائین – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- (۱۳۸۷) .
 60. سیزدهمین کنگره علمی کاردرمانی ایران-عملکرد راههای کورتیکو اسپاینال و کورتیکو بولبار در نوزاد انسان در کارکردهای حرکتی و حسی – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- (۱۳۸۷) .
 61. اولین همایش علمی گروههای پزشکی سراسر کشور – از طرف سازمان نظام پزشکی و کاردرمانی – بیمارستان میلاد –تاثیر متقابل سیستمهای کنترل توجه و شناخت بر یکدیگر – (۱۳۸۶)
 62. دوازدهمین کنگره علمی کاردرمانی ایران- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی-تاثیر کارکرد شناختی در کودک آتتوئید- (۱۳۸۵)
 63. پنجمین همایش کودکان با کم توانی ذهنی- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی –جایگاه حرکت درمهارتهای آموزشی -(۱۳۸۴)
 64. هفدهمین کنگره بین المللی کودکان-بیمارستان امام خمینی- Early intervention – -۱۳۸۴
 65. دهمین کنگره علمی کاردرمانی ایران- دانشگاه علوم پزشکی ایران-اهمیت تشخیص بهنگام در کودک فلج مغزی-(۱۳۸۳).
 66. هفتمین کنگره علمی کاردرمانی ایران- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- بررسی موردی :دایپلژی اسپاستیک- (۱۳۷۸)
 67. دومین همایش دانشجویی کاردرمانی- دانشگاه علوم پزشکی ایران – دانشکده علوم توانبخشی-تاثیر یکپارچگی حسی بر آپراکسیا-(۱۳۷۸) .
 68. اولین همایش دانشجویی کاردرمانی – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی-توانبخشی صنعتی- (۱۳۷۵)

 

* مقاله منتشره در مجلات علمی پژوهشی :

 1. “The Effectiveness of Son-Rise Program on Improving Social Interactions and Communication Status among the Children with Autism”- Journal of Research in Rehabilitation Sciences-2018
 2. “Investigating the Patterns of Attention Performance in Children With Mathematical Learning Disorder, With Using “Test of Everyday Attention for Children”- Archives of Rehabilitation-2018
 3. “Is There any Correlation Between Executive Dysfunction and Behavioral Symptoms in Autistic Children? A Systematic Review”- Archives of Neuroscience: April 2018
 4. “Vestibular Stimulation: Intervention Protocols, Efficacy and Therapeutic Application in Children Rehabilitation (a Narrative Study)- journal of paramedical sciences and rehabilitation-2017
 5. “Effects of active vestibulotherapy on motor disorders in children with attention deficit hyperactivity disorder”- scientific journal of rehabilitation medicine-2017
 6. “Investigation of the Impact of QEEG-Based Biofeedback on Attention and Behavioral Features in Young Male Adolescents with ADHD” – Journal of Advanced Medical Sciences and Applied Technologie-2016
 7. “Neurofeedback Effect on Perceptual-Motor Skills of Children with ADHD ‎” : Iranian Rehabilitation Journal-2016 ‎
 8. “Comparative Study of Mobility Quality and Walking Parameters in Children with ADHD and Normal Controls”- Journal of Biomedicine-2016
 9. “Effectiveness of Group Play Therapy on the Communication of 5-8 Years Old Children With High Functioning Autism”- Rehabilitation-2016
 10. “Introduction of Pediatric Balance Therapy in Children with Vestibular Dysfunction: Review of Indications, Mechanisms, and Key Exercises” : Iranian Rehabilitation Journal-2016
 11. Evaluation of Attention Bias Towards Emotional Scenes in Pure Morphine and Methamphetamine Abusers at Their Early Abstinence Period in Comparison With Each Other and Healthy Control, an Eye Tracking Study- Basic and Clinical Neuroscience Journal(BCNJ)- 2015.
 12. “Study the Relaonship of Executive Functions with Behavioral Symptoms in Children with High-Functioning Autism”- Journal of Rehabilitation – 2015.
 13. “Relationship Between Sustained, Selective and Shifting Attention and Behavioral Symptoms in Children With High-Functioning Autism- Archives of Neuroscience-2015.
 14. “Relationship between upper extremity function and quality of life in the children with spastic cerebral palsy in Tehran 2013”- Pajouhan Scientific Journal-2015.
 15. “Vestibular System Evaluation: Results on Analysis of Vestibulonystagmography (VNG) – Journal of Rehabilitation- 2015.
 16. “The Effect of Community-Based Rehabilitation Program on Quality of Life of People with Physical Disability in Bostanabad, Tabriz, Iran”- Jentashapir Journal of Health Research-2015.
 17. “The Effect of Biofeedback Therapy on Hand Function and Daily Activities in Stroke Survivors”- Zahedan Journal of Research in Medical Sciences-2015.
 18. ” A comparative study of Sustained Attentional Bias on Emotional Processing in ADHD Children to Pictures with Eye-tracking- Iranian journal of child neurology”-2015
 19. “آشنائی با مفاهیم بنیادی توانبخشی عصبی شناختی ” – فصلنامه تازه های علوم اعصاب- ۲۰۱۴
 20. Comparison between Learning Disorder and Normal Children on Movement Skills” – Advances  in  Environmental Biology- 2014
 21. The Effect of decreased General irritability on infant’s attention” – International Journal of Applied Behavioral Sciences- 2014
 22. بررسی الگوهای پردازش حسی کودکان اوتیسم ۱۲-۷ سال از دیدگاه معلمان” – مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی- ۲۰۱۳
 23. Effectiveness of audiovisual stimulation on executive function in children with high-functioning autism” – Iranian Rehabilitation Journal (IRJ) – 2014
 24. “Comparative study on mobility quality and walking parameters in ADHD children with normal children- Iranian Red Crescent Medical Journal-2014
 25. “ Effect of craniosacral therapy on students symptoms of ADHD- Iranian Rehabilitation Journal (IRJ) – 2014
 26. “Assessing relationship between motor performance and sustained attention in normal children and children with “attention deficit hyperactivity disorder” in Iran”- European Journal of Scientific Research, 2013- Volume 115 Issue
 27. “A Study on Children Developmental Coordination Disorder (DCD-“(2013- Volume. 63, Issue. 10 -Jokull journal (ISSN: 0449-0576).
 28. ” بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی چک لیست بیش پاسخدهی حسی در کودکان با اختلال بیش فعالی کمبود توجه- فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار- ۱۳۹۲
 29. “Attentional Bias towards Emotional Scenes in Boys with Attention-Deficit-Hyperactivity Disorder “- Iranian Journal of Psychiatry (IJP)–۲۰۱۲ /
 30. The Effect of Play Therapy on Communication Skills of Autistic Children5thInternational Congress Of Child and Adolescents Psychiatry- Iranian J Psychiatry 7:3,Summer 2012
 31. A Survey on the Effects of Sensory Over-Responsivity on Social Maturity of Autistic Children- Iranian J Psychiatry 7:3, Summer 2012
 32. Relationship between motor performance and Sustained Attention in 7-10 years old children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder in comparing with normal children-Iranian J Psychiatry 7:3, Summer 2012
 33. Evaluation of Tactile and Auditory Over-Responsively in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder- Iranian J Psychiatry 7:3, Summer 2012
 34. Relationship between cognitive performance and health-related quality of life in Iranian school-aged children with attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD)- Iranian J Psychiatry 7:3, Summer 2012
 35. Vestibular Stimulation effect on quiet stance balance in 3-7 years old children with cerebral palsy- European Journal of Neurology _ EFNS-2012-September
 36. ” بررسی سوگیری توجه نسبت به صحنه های هیجانی در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی – کم توجهی در مقایسه با کودکان طبیعی “- فصلنامه اصول بهداشت روانی ، سال سیزدهم ، شماره ۳ ، شماره پیاپی ۵۱،پائیز ۱۳۹۰.
 37. The impact of cognitive attention-oriented intervention on motor control and Athetosis in dystonic athetoid cerebral palsy: A case study”- Iranian Journal of Neurology- Vol 8, Suppl 1, Spring 2009. .
 38. ” تاثیر آموزش هنرهای تجسمی بر افزایش مهارتهای ادراک بینایی دانش آموزان حساب نارسا” – فصلنامه پژوهشی توانبخشی- دوره یازدهم ، شماره پنجم، شماره پیاپی ۴۵ ،زمستان ۱۳۹۰.
 39. ” اثر حرکت درمانی بر مهارتهای حرکتی ظریف کودکان مبتلا به فلج مغزی نیمه بدن ” ،مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران .دوره ۶۸ . شماره ۲. -۱۳۸۹
 40. “بررسی تاثیر تمرینات ادراکی-حرکتی بر اختلالات رفتاری کودکان پنج تا هشت ساله مبتلا به اختلال کمبود توجه- بیش فعالی ” –مجله تازه های علوم شناختی. سال ۱۲.شماره ۳.، شماره پیاپی ۴۷ ، ۱۳۸۹.
 41. “بررسی نقش تسهیل کننده روش Craniosacral Therapy در کاهش اسپاستیسیتی درکودکان دایپلژی اسپاستیک”- فصلنامه پژوهشی توانبخشی –(سال اول )شماره سوم -۱۳۷۹ .
 42. ” بررسی مروری وجود ارتباط میان بیش پاسخدهی حسی ، اضطراب ومشکلات عاطفی – اجتماعی در کودکان ADHD”- نو اندیش سبز –سال پنجم، شماره هفدهم ، بهار۱۳۹۰.
 43. ” بررسی میزان بیش پاسخدهی لامسه ای درکودکان با اختلال بیش فعالی – کمبود توجه” – دانشور ، دانشگاه شاهد، سال نوزدهم ، شماره ۹۸ ، خرداد ۹۱.
 • تالیف کتب :
 1. تالیف کتاب ” مبانی یکپارچگی حسی (SI) با تاکید بر پردازش های بینایی-ادراکی” –پژوهشکده کودکان استثنایی –۱۳۹۴-شابک ۳-۵۳-۹۹۶۶-۹۶۴-۹۷۸ .
 2. تالیف کتاب ” مبانی توانبخشی “– دانشگاه پیام نور -۱۳۹۲- بعنوان کتاب مرجع واحد تدریسی در رشته مددکاری مقطع کارشناسی.-شابک۳-۹۲۷-۳۸۷-۹۶۴-۹۷۸.
 3. تالیف کتاب ” مبانی عصب-روانشناختی یادگیری ” (هیجان ،حافظه وتوجه )– دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران- ۱۳۸۸-شابک ۴-۲۳-۲۷۸۷-۹۶۴-۹۷۸ .
 4. تالیف کتاب ” چهل بازی آپارتمانی” – انتشارات مهر آفرین- ۱۳۹۶.
 • شرکت و حضور در کنگره و همایش ها:
 1. سمینار آگاهی از مغز با رویکرد توانبخشی-دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- ۱۳۹۷
 2. ششمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی- مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران= ۱۳۹۶
 3. پنجمین سمپوزیوم نقد و بررسی آخرین پژوهش های کاردرمانی- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- ۱۳۹۶
 4. رویکردهای پزشکی وتوانبخشی در درمان اختلالات حرکتی کودکان فلج مغزی- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- ۱۳۹۶
 5. دومین همایش مداخلات غیر دارویی در روانپزشکی کودک و نوجوان- ۱۳۹۴
 6. “Mutational interaction between head orientation and visuospatial development in children with ADHD”– بیستمین کنگره کاردرمانی ایران ۱۳۹۴
 7. ” The effect of a Standing, Walking and Sitting Hip Orthosis(SWASH) on walking in a child with cerebral palsy”- – بیستمین کنگره کاردرمانی ایران ۱۳۹۴
 8. “نگاهی نو به رویکردهای مداخلاتی در کودکان با فلج مغزی : Cognitive neurorehabilitation- نوزدهمین کنگره کاردرمانی ایران – ۱۳۹۳
 9. ” A comparative study of Sustained Attentional Bias on Emotional Processing in ADHD Children to Pictures with Eye-tracking- سومین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی – ۱۳۹۳
 10. مقایسه اثربخشی تجسم حرکتی بر روی مهارت های حرکتی درشت و مهارت های حرکتی تعادلی کودکان با اختلال هماهنگی رشدی– ۶th International Congress on Child and Adolescent Psychiatry- 2013- تبریز
 11. “Attentional bias towards emotional scene in boys with ADHD” – دومین کنگره علوم اعصاب پایه و “بالینی -۱۳۹۲
 12. “Enhancing visual-spatial skills using virtual rehabilitation lead to improving balance in children with CP “-هفدهمین کنگره طب فیزیکی و توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران- ۱۳۹۲
 13. “Evaluation of the effects of overlapping autism and ADHD traits in the misdiagnosis of autism children – سی و چهارمین همایش انجمن پزشکان کودکان ایران- ۱۳۹۲
 14. دومین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی -۱۳۹۲
 15. هجدهمین کنگره کاردرمانی ایران- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی –تهران – ۱۳۹۲
 16. هفدهمین کنگره طب فیزیکی و توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران- ۱۳۹۲
 17. دومین کنگره توانبخشی حرفه ای ایران-۱۳۹۲
 18. نخستین همایش سلامت معنوی- فرهنگستان ایران- ۱۳۹۲
 19. هفدهمین کنگره کاردرمانی ایران- بیمارستان حضرت امام خمینی- آبانماه (۱۳۹۱)
 20. کارگاه آموزشی “برنامه ریزی مداخلات بر مبنای مدل MOHO – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی –تهران – ۱۳۹۱
 21. پنجمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک ––تهران – ۱۳۹۱
 22. سمینار آموزش و آشنایی کاردرمانگران با اخلاق حرفه ای در مداخلات بالینی در کودکان – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی –تهران – ۱۳۹۱
 23. کارگاه آموزشی آشنایی با انواع ویلچر ، اجزاء و نحوه استفاده از آن – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی –تهران – ۱۳۹۱
 24. چهارمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک – مشهد – ۱۳۹۰
 25. شانزدهمین سمینار سراسری کاردرمانی – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران – ۱۳۹۰
 26. کارگاه آموزشی توانمندسازی اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاههای علوم پزشکی منطقه یک – دانشگاه شاهد – تهران – ۱۳۹۰
 27. سلامت از دیدگاه قران کریم با محوریت سوره کهف- دانشگاه علوم پزشکی تهران و جهاد دانشگاهی-تهران -۱۳۸۹
 28. سلامت معنوی و تعمیق تربیت اسلامی – پژوهشگاه مطالعات آموزس و پرورش با همکاری وزارت آموزش و پرورش و حوزه های علمیه -قم – (۱۳۸۹)
 29. سومین سمینار کودک سالم با محوریت تکامل کودک-پژوهشگاه رویان-تهران – ۱۳۸۹
 30. سومین همایش روانپزشکی کودک و نوجوان – انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران- تهران-۱۳۸۹
 31. دومین سمینار تخصصی ضایعات نخاعی – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی-تهران- (۱۳۸۹)
 32. پانزدهمین سمینار سراسری کاردرمانی – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی-تهران- (۱۳۸۹)
 33. کارگاه آموزشی ” مقاله نویسی به زبان انگلیسی Writing in Academic Context – پژوهشکده علوم شناختی –تهران – ۱۳۸۹
 34. کارگاه آموزشی” کاربرد نوروفیدبک و بیو فیدبک در توانبخشی” – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و شرکت ایران هاسکو – (۱۳۸۹)
 35. کارگاه MACS – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- (۱۳۸۹)
 36. دوره آموزشی ” اتوماسیون اداری ” – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- (۱۳۸۹)
 37. کارگاه COPM-GAS- – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- (۱۳۸۹)
 38. سمینار آشنایی با سندرم داون – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- (۱۳۸۸)
 39. کنگره بین المللی بلایای طبیعی – سالن همایشهای بین المللی رازی – نقش کاردرمانی در رهایی از عواقب پس  از بلایای طبیعی )مبتنی بر مدل KAWA) – – (1388)
 40. اولین سمینار تخصصی ضایعات نخاعی – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- (۱۳۸۸)
 41. کارگاه آموزشی “Basic of structural and functional neuroimaging studies in cognitive science “” – پژوهشکده علوم شناختی – (۱۳۸۸)
 42. اولین سمینار ” خانواده و کودک استثنایی” –دانشگاه  علوم بهزیستی و توانبخشی- (۱۳۸۸)
 43. سومین کنفرانس بین المللی علوم شناختی – پژوهشکده علوم شناختی – (۱۳۸۸)
 44. کارگاه آموزشی ” using eye tracking in language – vision research: theories and application” – پژوهشکده علوم شناختی – (۱۳۸۸)
 45. شانزدهمین کنگره بین المللی بیماریهای مغز و اعصاب ایران – انجمن متخصصین مغز و اعصاب ایران – (۱۳۸۸)
 46. کارگاه آموزشی ” جستجوی پیشرفته علمی و End note ” – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- (۱۳۸۸)
 47. سمینار سراسری صرع – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی –(۱۳۸۸)
 48. کارگاه آموزشی ” کاربرد تکنیکهای درمانی در اختلالات شناختی ” – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- (۱۳۸۸)
 49. کارگاه آموزشی ” درمان اختلالات کارکرد اجرائی در کودکان اوتیسم ” – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- (۱۳۸۸)
 50. کارگاه آموزشی ” ویژگیهای عمومی فارغ التحصیلان ” – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- (۱۳۸۸)
 51. چهاردهمین کنگره علمی کاردرمانی ایران- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (۱۳۸۸)
 52. ادراک دیداری و توانبخشی – مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال – (۱۳۸۸ )
 53. مقدمه ای بر اپی ژنتیک پژوهشکده علوم شناختی –(۱۳۸۷)
 54. سیزدهمین کنگره علمی کاردرمانی ایران- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- (۱۳۸۷)
 55. ششمین همایش علمی اختلالات یادگیری و کودکان با کم توانی ذهنی- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی – (۱۳۸۷)
 56. کارگاه آموزشی ” تکنیکهای متحرک سازی مفاصل ” – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- (۱۳۸۷)
 57. کارگاه آموزشی ” تصویر برداری مغز در کاردرمانی “- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- (۱۳۸۷)
 58. پنجمین کنگره بین المللی آناتومی آسیا و اقیانوسیه- همایش یک روزه آناتومی در توانبخشی – دانشگاه علوم پزشکی ایران- (۱۳۸۷)
 59. پنجمین کنگره بین المللی صرع – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی – (۱۳۸۷)
 60. fMRI در تحقیقات نوروساینس شناختی – بیمارستان امام خمینی – (۱۳۸۷ (
 61. برنامه نویسی کامپیوتری MATLAB- پژوهشکده علوم شناختی –(۱۳۸۷)
 62. کارگاه آموزشی ” Principle of research and Clinical Application of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in Psychiatry and Neurology ” – مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایرانیان – (۱۳۸۷)
 63. اولین همایش علمی گروههای پزشکی سراسر کشور – از طرف سازمان نظام پزشکی و کاردرمانی – بیمارستان میلاد –تاثیر متقابل سیستمهای کنترل توجه و شناخت بر یکدیگر – (۱۳۸۶)
 64. کارگاه آموزشی روش تحقیق بالینی – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- ۱۳۸۶
 65. مبتنی بر شواهد و مرور سیستماتیک – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- ۱۳۸۶
 66. Systematic Review – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- ۱۳۸۶
 67. تدوین طرح درس روزانه – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- ۱۳۸۶
 68. Decision Making Workshop پژوهشکده علوم شناختی –(۱۳۸۶)
 69. سومین کنگره بین االمللی سلولهای بنیادی و تکنولوژی بیولوژیک – مرکز تحقیقاتی رویان- دانشگاه علوم پزشکی ایران –( ۱۳۸۶ )
 70. Writing for Publication Workshop Scientific- پژوهشکده علوم شناختی –(۱۳۸۶)
 71. دومین سمینار تخصصی سوء مصرف و وابستگی به مواد (با رویکرد بیولوژیک)- دانشگاه علوم پزشکی ایران –( ۱۳۸۶ )
 72. اولین کنگره میان رشته ای روشهای پژوهش در علوم اعصاب – دانشگاه علوم پزشکی ایران –( ۱۳۸۶ )
 73. هشتمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- ۱۳۸۶
 74. کارگاه آموزشی ” Sensory Integration ” – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- (۱۳۸۶)
 75. سمینار کاردرمانی با موضوع تازه های توانبخشی حرفه ای – بیمارستان میلاد – سازمان نظام پزشکی ایران –(۱۳۸۶ )
 76. دوازدهمین کنگره علمی کاردرمانی ایران- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (۱۳۸۵)
 77. کارگاه آموزشی “بازی درمانی “-دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی(۱۳۸۵)
 78. کنفرانس علمی سیر تحولات وفن آوری توانبخشی “- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی(۱۳۸۵
 79. کارگاه آموزشی “ آزمایشات پاراکلینیک در کاردرمانی “- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی(۱۳۸۵)
 80. کارگاه آموزشی EMG,NCV” “-دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی (۱۳۸۵)
 81. کارگاه آموزشی ”  Imaging ”  -دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی(۱۳۸۵)
 82. کارگاه آموزشی “الکتروانسفالوگرافی “-دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی(۱۳۸۵)
 83. کارگاه آموزشی ” داروشناسی در کاردرمانی “-دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی(۱۳۸۵)
 84. کارگاه آموزشی ”  “Current Practice in the Management of Hypertonicity ”  ” – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی(۱۳۸۴)
 85. کارگاه آموزشی Oral Presentation” “- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی(۱۳۸۴)
 86. کارگاه آموزشی ” translation  “- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی(۱۳۸۴)
 87. کارگاه آموزشی ” استخراج اطلاعات از منابع علمی “- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی(۱۳۸۴)
 88. کارگاه آموزشی ” آشنایی با تحقیقات کیفی در علوم پزشکی” – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی(۱۳۸۳)
 89. سمینار ” هسته های قاعده ای مغز ” – دانشگاه علوم پزشکی ایران –(۱۳۸۳)
 90. سمینار Neurorehabilitation – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (۱۳۸۲)
 91. کارگاه آموزشی ” روشهای ارزشیابی بالینی ” – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی(۱۳۷۷)
 92. دومین کنگره توانبخشی حرفه ای – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی –(۱۳۷۹)
 93. هشتمین کنگره کاردرمانی ایران – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی(۱۳۷۹)
 94. هفتمین کنگره کاردرمانی ایران – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی(۱۳۷۸)
 95. ششمین کنگره کاردرمانی ایران – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی(۱۳۷۷)

 

راهنمایی پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد و سمینارها :

الف پایان نامه دکترا( استاد راهنما )

 1. بررسی رابطه الگوهای پردازش حسی با کارکردهای اجرایی کودکان با اختلال طیف درخودمانده برای تدوین الگوی مداخله بهنگام – عباس نسائیان – دانشگاه علامه طباطبائی-۱۳۹۳

 

ب- پایان نامه دکترا( استاد مشاور)

 1. بررسی حرکات بنیادی و تمایلات حرکتی کودکان با اختلال یادگیری برای ارائه الگوی تشخیص زودهنگام- مریم اساسه- – دانشگاه علامه طباطبائی -۱۳۹۳

 

ج- پایان نامه کارشناسی ارشد :) به عنوان استاد راهنما )

 1. ” بررسی اثربخشی تحریکات دیداری شنیداری منظم بر عملکرد اجرایی کودکان اوتیسم با عملکرد بالا” – مجید نعیمی- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- ۱۳۹۲
 2. “بررسی مقایسه ای کیفیت حرکتی و مؤلفه های راه رفتن کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی– بیش فعالی (ADHD ) و کودکان هنجار- بهزاد امینی- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- ۱۳۹۲
 3. “بررسی رابطه بین عملکرد اندام فوقانی و کیفیت زندگی کودکان فلج مغزی اسپاستیک ۸ -۵ سال” – منصور نوری- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- ۱۳۹۲
 4. بررسی ارتباط بین نقص در کارکرد اجرایی و علائم رفتاری در کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا” – ولی شیری- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- ۱۳۹۲
 5. ” بررسی میزان بیش پاسخدهی حسی در کودکان با اختلال نقص توجه-بیش فعالیهفت الی یازده ساله مراجعه کنندهبه کلینیکهای کاردرمانی بر اساس چک لیست بیش پاسخدهی حسی”-رقیه حاتمی– ۱۳۹۰
 6. ” بررسی رابطه عملکردتحصیلی و عملکردهای شناختی با کیفیت زندگی در کودکان با اختلال نقص توجه-بیش فعالیدر مقطع دبستان “– سپیده بوجاری- ۱۳۹۰
 7. “بررسی اثربخشی آموزش الگوهای دیداری بر توجه پایدار در کودکان با اختلال نقص توجه-بیش فعالی ” – شیوا جانمحمدی-۱۳۹۰

 

ب – پایان نامه کارشناسی ارشد :)به عنوان استاد مشاور )

 1. ” تاثیر تمرینات Core Stability بر تعادل کودکان آموزش پذیر ” – نازیلا ندایی طوسی- دانشگاه تربیت مدرس-۱۳۹۲
 2. “بررسی موانع معماری در ایجاد مدارس تلفیقی “- آزاده رزاقی- دانشگاه تهران -۱۳۹۲
 3. ” میزان تاثیر بیوفیدبک بر Ext مچ دست بیماران سکته مغزی”- طاهره حاجی احمد- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- ۱۳۹۲
 4. ” بررسی مقایسه ای توانائی های توجهی شیرخواران ۴ و ۶ ماهه طبیعی با شیرخواران کم وزن حین تولد” – سیده فاطمه هاشمی – ۱۳۸۸
 5. ” بررسی تاثیر تحریکات وستیبولار بر عملکرد تعادلی کودکان فلج مغزی اسپاستیک ۱۰-۵ سال ” –بهاره زینل زاده قوچانی – ۱۳۸۸
 6. ” اثر حرکت درمانی از طریق ترغیب محدودیت بر مهارتهای حرکتی ظریف کودکان با فلج نیمه بدن ” ، امیر حسن کهن -۱۳۸۷
 7. ” بررسی مقایسه ای ارتباط بین عملکرد حرکتی و توجه پایدار در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی / نقص توجه و کودکان عادی ۷ تا ۱۰ ساله ” – سولماز سلوکی – ۱۳۸۹
 8. “بررسی اثر بخشی تکالیف توجهی منتخب بر عملکرد توجه پایدار کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی / نقص توجه”- سروش بخشی – ۱۳۸۸
 9. ” بررسی تاثیر استفاده از مهارتهای ادراکی-حرکتی بر اختلالات رفتاری کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی / نقص توجه ۸-۵ ساله “– فائزه دهقان – ۱۳۸۸
 10. ” بررسی تاثیر استفاده از ارتز ضد اسپاستیک بر کاهشاسپاستی سیته و رشد مراحل حرکتی درشت درکودکان دایپلژی اسپاستیک” – اشکان ایرانی– ۱۳۸۸
 11. ” بررسی تاثیرات تمرینات ذهنی Mental Practice در کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی حرکتی DCD ” –مریم اساسه – دانشگاه علامه طباطبایی-۱۳۸۹

 

 

د-پایان نامه های کارشناسی ( استاد راهنما ):

 1. مهدیه کربلایی
 2. ترجمه و تالیف فصلهای “Attention and Executive Function ” از کتاب Cognitive Neurorehabilitation- محبوبه امامی – ۱۳۹۱
 3. ترجمه و تالیف فصلهای ۶و ۹ Neuropsychology for Occupational Therapists” “- ولی شیری ، منصور نوری- ۱۳۹۰
 4. “تحقیقات کیفی و کاربرد آن در کاردرمانی ” – طاهره احمدپور- ۱۳۸۹
 5. “نقائص دست ” – یاسین فاضلی – ۱۳۸۸
 6. “اوقات فراغت و مشارکت اجتماعی ( دو حیطه مهم در کاردرمانی ) – مریم قشقائی ، مهسا ستاری – ۱۳۸۸
 7. “الگوهای رشدی- تکاملی کارکردهای ذهنی و جسمانی کودکان زیر هفت سال با رویکرد جامع نگر- نادر علیرضالو – ۱۳۸۷
 8. “بررسی میزان وجود تمرینات ADL در برنامه درمانی کودکان مبتلا به فلج مغزی – سلمان عظیمی – ۱۳۸۷
 9. “سالمندی و کنترل وضعیت بدن ” – علی ابراهیمی – ۱۳۸۷
 10. “کنترل وضعی بهنجار ” – سجاد مقنی – ۱۳۸۷
 11. ” کارکردهای شناختی دست در کودکان ” – زهرا صفری – ۱۳۸۶
 12. “مدیریت بالینی بیمار با اختلال کنترل وضعی ” – لطیف دارابی- ۱۳۸۶
 13. ” کنترل وضعی “، ترجمه فصول ۸ و ۹ کتاب Motor Control Theory & Practical application به همراه مقالات مربوطه – علی قادری – ۱۳۸۶
 14. ” ارزیابی های و لازم در کاردرمانی کودکان ” ،ترجمه فصل ۳ از کتاب Pediatric Physical Therapy – زهرا زارعی – ۱۳۸۶
 15. ” توانبخشی در اندام فوقانی کودکان فلج مغزی ” ،گردآوری -سیده نرجس مرتضوی ،۱۳۸۵
 16. ” ماهیت اختلالات تغذیه در کودکان فلج مغزی ” ، گردآوری -سرور خوبی وند ،۱۳۸۵
 17. ” از تئوری تا کلینیک ،تکنیک های راه رفتن مستقل “، ترجمه فصل های ۱و۸ از کتاب Science-Based Rehabilitation (2005) – محمد ملکیان ، ۱۳۸۴
 18. ” تجهیزات مورد استفاده در نابینایان و ناشنوایان ” ترجمه فصل ۲۳ از کتاب Occupational Therapy for Children (2001) – مصطفی اقلیمی ،۱۳۸۴
 19. “رابطه بهبود الگوهای Gait بر میزان پیشرفت مهارتهای Hand function کودکان ” ، گردآوری -آزاده سیفی ،۱۳۸۳
 20. ” ضایعه نخاعی مادرزادی CSCI ، حمیدرضا بابایی ، ۱۳۸۳
 21. ”  درسنامه کودکان فلج مغزی “،گردآوری مجموع مباحث مطروحه از تدریس آقای ابراهیم پیشیاره -میثم کوشکباغی و معصومه آران ،۱۳۸۲
 22. ” یکپارچگی حسی ودرک بینایی ” ، ترجمه فصل های ۱۲ و۱۳ از کتاب Occupational Therapy for Children (2001) – آزاده برقعی و فاطمه امیری زاده -۱۳۸۲
 23. “تاثیر اعصاب حرکتی اکولوموتور بر تسهیل حرکتی ” ، گردآوری ، مقطع کارشناسی ، قدرت خاوری و وحید بیاتی، ۱۳۸۱

 

زمینه علاقمندی و تمرکز در پژوهش :

 1. بررسی الگوهای تاثیر متعامل و متقابل شناخت و حرکت در کودکان فلج مغزی CP
 2. بررسی شاخصه های حسی – لامسه ای بعنوان شاخص های تشخیصی در کودکان بیش فعال ADHD
 3. بررسی عوامل تاثیر گذار بر عملکردهای پردازشی-ادراکی دیداری در کودکان بیش فعال ADHD
 4. بررسی ابعاد و جنبه های توجه و تمرکز و نقش آن در کلیه کارکرد های اجرایی مغز در اوتیسم AUTISM
 5. نقش هیجان در رشد ابعاد توجه ، یادگیری و بروز رفتارهای اجتماعی در اوتیسم AUTISM
 6. بررسی تاثیر دیدگاه یادگیری حرکتی Motor learning در کودکان با فلج مغزی CP
 7. بررسی تاثیرات عوامل موثر بینایی  و کنترل حرکتی  در افزایش سطح تمرکز در یادگیری در کودکان بیش فعال ‏ADHD‏ ‏
 8. نقش تلفیقی تحریکات تعادلی- بینایی در کارکردهماهنگی و سرعت عمل حرکتی در کودکان با فلج مغزی ‏CP‏ ‏.