سایت VMT با بهره مندی از ابزارهای نوین و ادغام استفاده از بازی های رایانه ای مورد علاقه کودکان به اتفاق هدفگذاری های دقیق درمانی ، به افزایش سطح توجه و تمرکز ، هماهنگی های حرکتی – دیداری ، دقت ، تعادل ، افزایش سطح تحمل روانی و جسمی می پردازد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.