تشابه مغزی بیش فعالی، اتیسم و وسواس

یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه تورنتو شباهت‌های آسیب مغزی در کودکان طیف بیش‌فعالی، اتیسم و وسواس جبری را پیدا کرده‌اند.

این مطالعه که در این ماه در مجله روانپزشکی به چاپ رسیده است، ماده سفید ۲۰۰ کودک مبتلا به اختلال اتیسم، بیش‌فعالی و وسواس را با استفاده از تکنولوژی عکسبرداری بررسی کرده است.

دکتر استفانی نویسنده اول این تحقیق می‌گوید: «ما اختلالاتی در ماده سفید نیمکره چپ و راست کودکان اتیسم، بیش‌فعال و وسواسی پیدا کرده‌ایم. کار ماده سفید که همان میلین‌های مغزی هستند ارتباط برقرار کردن بین نورون‌های مختلف و ایجاد اتصال در مغز است و بیشترین حجم آن در جسم پینه‌ای مغز قرار دارد.»

این تیم تحقیقاتی همچنین نشان دادند که اختلال در ماده سفید در اختلال بیش‌فعالی و اتیسم بیش از کودکان وسواسی است. این موضوع می‌تواند این حقیقت را که اتیسم و بیش‌فعالی چرا زودتر از وسواس فکری رخ می‌دهد، توجیح کند.

اتیسم، بیش فعالی و وسواس علائم مشابه و خاستگاه ژنی مشابهی دارند ولی با این حال آنها به عنوان اختلالات جداگانه مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. این ۳ اختلال جمعاً ۱۵ درصد از کودکان و نوجوانان را درگیر کرده است.

این تحقیق بخشی از یک طرح بزرگ تحقیقاتی با هدف مشخص کردن تفاوت‌ها و شباهت‌های شبکه اختلالات با هدف مشخص کردن دقیق درمان‌ها بوده است.

بسیاری از همبسته‌های اختلالات بیش‌فعالی و اتیسم و وسواس مانند بی‌توجهی، مشکل در ارتباطات اجتماعی و … از فردی به فرد دیگر متفاوت است. محققین نشان دادند که حجم ماده سفید با شدت علائم همبستگی داشته است.

این یافته با ارائه شواهد محکم، منجر به افزایش دانش ما در رابطه با ماهیت اختلالات مغزی می‌شود.

 

منبع:

Stephanie H. Ameis, Jason P. Lerch, Margot J. Taylor, Wayne Lee, Joseph D. Viviano, Jon Pipitone, Arash Nazeri, Paul E. Croarkin, Aristotle N. Voineskos, Meng-Chuan Lai, Jennifer Crosbie, Jessica Brian, Noam Soreni, Russell Schachar, Peter Szatmari, Paul D. Arnold, Evdokia Anagnostou. A Diffusion Tensor Imaging Study in Children With ADHD, Autism Spectrum Disorder, OCD, and Matched Controls: Distinct and Non-Distinct White Matter Disruption and Dimensional Brain-Behavior Relationships. American Journal of Psychiatry, 2016; appi.ajp.2016.1 DOI: 10.1176/appi.ajp.2016.15111435

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.