تاثیر انواع AFO بر راه رفتن کودکان فلج مغزی اسپاستیکی که با خم کردن زیاد زانو راه می روند.

AFO برای جلوگیری از خم شدن بیش از حد زانو در وضعیت ایستاده برای کودکان فلج مغزی استفاده می شود.اگر چه AFO محکم و سفت باعث بهبود و نرمال شدن حرکات زانو می شود اما مانع اعمال قدرت در هنگام بلند کردن پا می شود. برای جلوگیری از این اتفاق می توان فنری را بر روی AFO تعبیه کرد که این خود باعث کاهش قدرت بازدارندگی برای خم شدن زانو می شود لذا برای بدست آوردن نهایت قدرت باید از هر دو عامل در کنار یکدیگر استفاده کنیم.
در این بررسی ۱۵ کودک بین ۸ تا ۱۲ سال (۱۱ پسر،۴ دختر) مورد بررسی قرار گرفتند که برای آنها AFO همراه با فنر در قسمت ساق پا تجویز شده بود. برای بدست اوردن اطلاعات پایه راه رفتن از کفش های طبی استفاده شد و با بررسی سه بعدی همراه با ۶ دقیقه راه رفتن با vAFO همراه با آنالیز (breath-gas) ارزیابی تاثیر این AFO مورد بررسی قرار گرفت. در حین ارزیابی انرژی مورد نیاز برای راه رفتن،سرعت راه رفتن و قدرت مچ پا حین استفاده از vAFOارزیابی شد. در مقایسه با کفش انرژی مورد نیاز برای راه رفتن به طور کلی کاهش یافت اما تغییری برای قدرت بلند کردن پا دیده نشد. این بررسی بیان گر این بود که vAFO تاثیر بیشتری در عملکرد زانو در مقایسه با انرژی مورد نیاز برای بلند کردن پا در کودکان فلج مغزی اسپاستیک دارد.
راه رفتن در کودکان فلج مغزی همراه با ابنورمالی های و صرف انرژی زیاد است که باعث کاهش فعالیت های آنها می شود. برای کاهش این اتفاقات معمولا AFOتجویز می شود. برای تجویز AFO بهتر است مشخص شود که مشکلات راه رفتن دقیقا چه مواردی هستند. اگرچه vAFOخم شدن زانو را کنترل می کند ولی دامنه حرکت مچ پا را کم می کند لذا فرد برای جبران این اتفاق از لگن خود کمک می گیرد که این به نوبه خود باعث افزایش انرژی حین راه رفتن می شود. لذا در این بررسی با تغییر میزان سفت بودن vAFOاین مشکل نیز برطرف شده است.
متد
تمام والدین کودکان و کودکان بالای ۱۲ سال نیز فرم اطلاعات مربوط به بررسی را پر کردند. اطلاعات در این بررسی بر اساس زمینه AFO-CP (پروتکل SI) جمع آوری شدند. شرکت کنندگان از بخش توان بخشی دانشگاه پزشکی ای در هلند جمع آوری شدند. کودکان بین ۶ تا ۱۴ سال بودند که با تشخیص فلج مغزی بودند. معیارهای ورود بعدی (GMFCS1,2,3,4) ،خم شدن زانو در حالت ایستاده کمتر از ۱۰ درجه بود.
کودکان با کوتاه شدگی عضلات زانو و مچ پا، خمیدگی زانو بیش از ۱۰درجه از بررسی خارج شدند.
مواد
برای تمام شرکت کنندگان vAFOتجویز شد.این وسیله با فیبر کربن و یک مفصل در مچ پا ساخته شد که با کمک یک فنر فشرده شده حرکت میکرد. مفصل ارتز بر اساس وزن،اندازه فرد متغیر بوده است. در این تحقیق مفصل از سه جنس:محکم(مانع حرکت مچ)، نیمه محکم(حرکت کمتر مچ)، منعطف ساخته شد و همچنین vAFOهمراه با کفش پوشیده شد.
در ابتدای ارزیابی از دستگاه دیجیتال برای بررسی میزان تحمل وزن و ارتفاع هنگام استفاده از vAFOاستفاده شد هم چنین طول اندام تحتانی با زانوی صاف(در حد توان) ازتروکنتر بزرگ محاسبه شد. به شکل تصادفی از انواع vAFOاز لحاظ جنس مورد استفاده به آزمودنی ها داده شد و در ادامه با استفاده از vAFOانواع درمان های رایج انجام شد.هر کدام از انواع vAFOبه مدت ۴ هفته استفاده شدند و سپس میزان اثر بخشی هر کدام اندازه گیری شد. این ارزیابی شامل ۶ دقیقه راه رفتن با این وسیله به همراه آنالیز سه بعدی راه رفتن و دیگر ارزیابی ها بود سپس vAFOها تعویض شد تا از هر سه نوع تمام افراد استفاده کنند.
بحث
این بررسی بر روی کودکان فلج مغزی اسپاستیک بیان گر این بود که راه رفتن با vAFOمحکم و دارای فنر که منعطف است در مقایسه با راه رفتن با کفش باعث کاهش خمیدگی زانو و اثرات عضلات چرخاننده به داخل زانو می شود.هم چنین اثراتی از افزایش دامنه حرکتی مچ پا و کاهش انرژی مصرفی حین راه رفتن در vAFOمنعطف دیده شد که در نوع محکم دیده نشد.
به طور کلی این بررسی بیان گر بهبود راه رفتن با vAFOدر مقایسه با کفش بود ولی بین انواع vAFOتفاوتی وجود نداشت. این اولین بررسی بین تفاوت vAFOبود چرا که قبلا فقط نوع منعطف را بررسی کرده بودند.نتیجه این بررسی این است که از vAFOمنعطف خم شدن زانو را حین راه رفتن و هم چنین dorsi flexionمچ پا را حین ایستادن کم می کند. این مساله در تغییر زاویه مچ پا در حین راه رفتن ایستادن مشخص بود هر چند برای افزایش اثر فنر با جنس کشسانی در مرحله نیمه استادن باید استفاده شود.هرچند که vAFOخمش دن زانو را کاملا از بین نبرد ولی ان را خیلی کم کرد.
به طور کلی زاویه خم و راست بودن زانو و مچ پا با استفاده از این وسیله کاهش یافت. این کاهش خم شدن زانو در مرحله ایستادن بین انواع vAFOها در تضاد با فرضیه بود که ان هم به دلیل حضور فنر بود. به علاوه این که هم چنان میزان حرکت مچ پا با وجود vAFOمحکم حدود ۷ درجه بود(این مقدار در حالت عادی نیز در مچ پا وجود دارد) که میتواند به دلیل شل بودن آن برای تاثیر بر روی صاف شدن زانو باشد. اگرچه vAFOمحکم دارای اثر مثبت روی عضلات چرخاننده به داخل زانو می باشد اما به طور جدی باید با Vafo منعطف بررسی شود.به طور کلی هردوی این Vafo ها باعث کاهش اثر چرخانندگی به داخل عضلات صاف کننده زانو می باشند.
هم چنین تفاوت بین این دو در حرکات مفصلی مچ پا نیز دیده می شود. قدرت مچ پا در حین استفاده از vAFO محکم در مقایسه با vAFO منعطف همراه با فنر کم می شود.اما vAFO منعطف این قدرت را کم نمی کند.در کودکان در حال رشد میزان حد اکثر قدرت مچ پا متفاوت است ولی ان چیزی که در این بررسی مشهود بود این بود که در vAFOهای منعطف ماندد انواع AFO ها این امکان وجود دارد که قدرت عضلات مچ پا جمع شوند و در هنگام بلند کردن مچ پا از روی زمین دوباره مورد استفاده قرار بگیرند. همانند قدرت مچ پا تفاوت زیادی در هنگام استفاده و عملکرد مچ پا بین انواع vAFOها دیده شد که این مورد در بررسی بر روی بیماران بزرگسال انجام شده است.
نتیجه گیری
این بررسی نشان می دهد که استفاده از vAFOباعث کاهش خمیدگی زانو حین راه رفتن میشود و فقط نوع منعطف همراه با فنر آن است که باعث می شود قدرت مچ پا کاهش پیدا نکند ولی این بدین معنا نیست که باعث کمتر شدن مصرف انرژی به طور چشمگیری در مقایسه با کفش می شود که این می تواند به علت حرکات مفصلی مچ پا باشد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.