۲۳۳۳hjljtuiotuoبیست و یکمین کنگرۀ سراسری کاردرمانی ایران
۱-۳ دی ماه ۱۳۹۵
۲۱-۲۳ Dec 2016
برگزار کنندگان:
انجمن علمی کاردرمانی ایران
با همکاری:
گروه کاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
شعار کنگره:
کاردرمانی، تلفیق و مشارکت در جامعه
محل برگزاری:
تهران، اوین، بلوار دانشجو، بن بست کودکیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.