photo_2017-08-05_13-52-35

کودک نیاز به حرکت وجنبش دارد و بازی بخش مهمی از این نیاز است ما باید به بازی کودکان اهمیت دهیم زیرا زندگی انها در بازی شکل واقعی به خود می گیرد .  بازی یک راه طبیعی برای یادگیری و ارتباط وکشف دنیای خود است.

مرکز کار درمانی رشد در نظر دارد با استفاده از رویکردهای  بازی درمانی گروهی به ارائه خدمات در جهت ارتقای مهارتهای اجتماعی وکلامی و همچنین کاهش پرخاشگری ،اضطراب و استرس ،اختلالات رفتاری بنماید. در این شیوه پروتکل های درمانی جدید با نظارت دکتر پیشیاره ارائه می گردد و کودکان در گروه های ۳ یا ۴ نفره تقسیم می گردند. مرکز کار درمانی رشد مفتخر است از تاریخ ۲۱ مرداد ماه ۹۶ با راه اندازی مجدد بازی گروهی با سر پرستی خانم نازنین کمالی و همکاری آقای عباس نداف و خانم فردی نژاد به ارائه خدمات به کودکان وخانواده های محترم  بپردازد.

اهداف بازی درمانی گروهی

  • بهبود ارتباط کلامی و غیرکلامی با همسالان.
  • کودکان همکاری و مشارکت در گروه را یاد میگیرند .
  • با رعایت اصول و مقررات اشنا میشوند.
  • رقابت را می اموزند وشکست وبرد را بطور مستقیم در بازیها تجربه میکنند.
  • همانند سازی با کودکان را یاد می گیرند.
  • کودکان در گروه چگونگی ابراز احساسات مثل ترس ،دوست داشتن، تردید ،خشم وپرخاشگری و نگرانی و….را به شیوه درست میاموزند.
  • با مفهوم توالی و رعایت نوبت اشنا میشوند.
  • به کودکان یاد می دهیم که تا همبازی هایشان از اسباب بازی او استفاده کند که این کار موجب تقویت حس نوع دوستی و تسهیل در ارتباط با دیگران می شوند .
  • بازی گروهی نیاز به برتری جویی را ارضا می کند.
  • تمایل به پرخاشگری وجنگجویی را کم می کند.

 

در صورت تمایل به ثبت نام شما می توانید از روز شنبه ۱۴ مرداد ماه با خانم سیف در بخش پذیرش هماهنگ بفرمایید.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.