بازی های ریتمیک مناسب کودکان اتیسم

بازی پارچه رو دور دست بپیچ

روش: کودکان همراه ریتمی که نواخته می شود پارچه ای را با حرکت دورانی و موزون به دور مچ دست می پیچند و همراه ریتم مجددا با حرکت دورانی دست پارچه را از دور مچ باز می کنند .

قواعد: پارچه توسط یک دست باید به دور دست بپیچد و از دست دیگر نمی توان کمک گرفت

ابزار : یک تیکه پارچه – موسیقی مناسب –یا یک آلت موسیقی

اهداف:

 • جسمانی: تقویت ماهیچه ها و عضلات مچ دست
 • روانی: افزایش دقت و توجه

بازی دست بزن و انجام بده

روش: برای انواع با حالت هاب خاص حرکتی مانند نشستن ، ایستادن ، راه رفتن و نظیر این ها انواع کف زدن را انتخاب می کنیم . برای مثال یک بار کف زدن یعنی دادن علامت به کودکان که باید بنشینند ، ۲ بار کف زدن یعنی بایستند و ۳ بار کف زدن یعنی راه بروند . لازم به ذکر است که این تمرینات باید پیوسته و بدون فاصله انجام شده تا ریتم منظمی ایجاد شود .

اهداف:

 • جسمانی : تقویت عضلات و ماهیچه های پا و لگن
 • روانی : افزایش دقت ، توجه ، تمرکز

بازی ما گل های خندانیم

روش: از کودکان بخواهید روی یک دایره بایستند و سپس همراه با سرود اعمال آن را انجام دهند .
ما گل های شادانیم / باز،باز،باز میشیم / بسته،بسته،بسته میشیم/ می چرخیم ، می چرخیم، مثل گل ها می خندیم

قواعد: گروهی – قرار گرفتن روی یک دایره

اهداف:

 • جسمانی : تقویت عضلات و ماهیچه های بدن ( دست ، پا و… )
 • روانی : افزایش دقت ، تمرکز

بازی آهسته ، وایسا ، تند

روش: کودکان همراه با شعر حرکات آن را انجام دهند .

بیایید بیایید بچه ها ، همه با هم بدویم بچه ها
حالا میرویم آهسته ، آهسته ، آهسته
وایسا ، وایسا بعد تند کن
تند ، تند ، تند تر کن

این کار را می توانید همراه با ضربات طبل و یا موسیقی انجام دهید

قواعد: گروهی

ابزار: یک طبل یا هر آلت موسقی دیگر ، موسیقی مناسب

اهداف:

 • جسمانی : تقویت عضلات و ماهیچه های پا
 • روانی : افزایش دقت ، تمرکز

بازی شعر خوانی همراه با حرکات صبحگاهی

روش: از کودکان بخواهید تا اشعار و سرودهایی همراه با حرکات و عمل را که در آن حرکات بدنی ، با صدای طبل و یا ضربه وسایل موسیقی ، همراه است بخوانند . مثلا:

می چرخیم و می چرخیم ، می چرخیم دور درخت
می چرخیم و می چرخیم ، می چرخیم دور درخت صبح خیلی زود
این طور می شوییم دهان ، می شوییم و می شوییم ، دندان ها را می شوییم ، صبح خیلی زود
این طور موی خود را ، می زنیم شونه ، می زنیم و می زنیم ، شونه به موهامون ، صبح خیلی زود
این طور لباس می پوشیم ، می پوشیم و می پوشیم ، لباس هامونو می پوشیم ، صبح خیلی زود
این طوری کفش می پوشیم ، می پوشیمو می پوشیم ، کفش هامونو می پوشیم، صبح خیلی زود
این طوری راه میرویم ، میرویم و میرویم ، به مدرسه می رویم ، صبح خیلی زود

قواعد: حفظ بودن شعر – گروهی

ابزار: یک طبل یا هر آلت موسقی دیگر

اهداف:

 • جسمانی : تقویت ماهیچه ها و عضلات بدن ( دست ، پا و…)
 • روانی : افزایش دقت ، توجه

بازی دست زدن

روش: از کودکان بخواهید مطابق ضربه های طبل ، دست های خود را به هم نزدیک کنند ولی به موقع و قبل از این که دست بزنند ، از دست زدن خودداری کندد

قواعد: دست نزدن .

ابزار: یک طبل یا هر آلت موسقی دیگر

اهداف:

 • جسمانی : تقویت ماهیچه ها و عضلات دست
 • روانی : افزایش دقت ،تمرکز

تقلید حرکات حیوانات

روش: از کودکان بخواهید تا دور دایره قرار بگیرند و با نواختن موسیقی و یا آلات دیگر آواز بخوانند :

بچه ها بیایید جمع بشیم / همگی با هم خرگوش بشیم
می پریم و می جهیم مثل خرگوش / میجهیم هاپ هاپ می جهیم
بچه ها بیایید جمع بشیم / همگی با هم قورباغه بشیم
می پریم و می جهیم مثل قورباغه / می جهیم قور قور می جهیم و …
و حرکات حیوان مورد نظر در آواز را انجام دهند .

قواعد: حفظ بودن شعر و قرار گرفتن در یک دایره . گروهی

ابزار: یک موسیقی شاد و یا یک ابزار موسیقی

اهداف:

 • جسمانی : تقویت ماهیچه ها و عضلات بدن ( دست ، پا و…)
 • روانی : افزایش دقت ، توجه وتمرکز

برگرفته از سایت ایران اوتیسم به آدرس اینترنتی:
http://iranautism.ir/pages/page12.html

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.