تاثیر مداخله بازی درمانی عروسکی بر مهارت های ارتباطی کودکان در خودمانده

درخودماندگی برجسته ترین  نمونه اختلال رشدی ازاختلالات طیف اختلالات نافذ رشد است که کودکان درخودمانده و خانواده هایشان را در شرایط ویژه ای قرار می دهد. مادران کودکان در خودمانده زندگی را به صورت چالشی بی انتها و همیشگی تجربه مینمایند.

فقدان ارتباط چشمی دوجانبه، محدودیت لبخند اجتماعی، علاقه و گرایش ناچیز به چهره انسان ها، ناخوشایندی نسبت به برقراری تماس جسمی، نقص در ارتباط کلامی، محدودیت در دیدگاه گیری و درک دیدگاه دیگران، ناکامی در به اشتراک گذاری لذت و محدودیت در بازی مشارکتی.،از جمله این محدودیت ها هستند.

لازم به ذکر است که برنامه ها و مداخلات مختلفی برای کودکان درخودمانده پیشنهاد و اجرا میشوند که از نظر وسعت و اهداف، تنوع  حوزه های مداخله، نرخ مداخله در هفته و طول مدت مداخله به دو نوع برنامه جامع و مداخلات خاص تقسیم بندی میشود. برخی از مداخله ها برنامه های جامعی را پیشنهاد نموده اند که حوزه های مختلف رشد ماندد حسی حرکتی، گفتاری، ارتباطی،رفتاری هیجانی را تحت پوشش قرار میدهد.

بازی درمانگران در کار با کودکان در خود مانده مداخلات متنوع و خلاقی را مد نظر قرار داده اند از جمله انکه لو و همکارانش با اجرای یک پروژه  اقدام پژوهی به بررسی کاربرد بازی با ماسه به عنوان واسطه ای برای برانگیختن کودکان در خود مانده و هدایت آنها به بازی وانمودی پرداختند.و نتایج نشان داد که کوکدکان در خودمانده پس از ده هفته از شروع برنامه افزایش قابل ملاحظه ای در زمینه بیان کلامی، برقراری و تداوم تعامل اجتماعی و افزایش در بازی های وانمودی و خود انگیخته نشان دادند.

بازی درمانی عروسکی از جمله مداخلات بازی درمانی پیشنهادی برای کودکان در خودمانده است که طی آن درمانگر یا والد با به کار گیری عروسک دستی میکوشد در کودک انگیزه ایجاد کند، او را فعال نماید، با او ارتباط برقرار کند و رفتارهای او را هدایت نماید.

این روش در صدد آن بوده است که نوعی از بازی درمانی مداخله ای جزیی را با هدف تسهیل برقراری رابطه و شکل دهی و افزایش  مهارت های  ارتباطی، طراحی، اجرا و ارزیابی نماید تا بتواند به تنهایی یا به طور ترکیبی در برنامه ها و مداخلات آموزشی و توانبخشی به کار رود.

طبق پژوهش های انجام شده که  اثربخشی کلی برنامه بازی درمانی  عروسکی را نشان میدهد، و نشان میدهد ارایه ی برنامه بازی درمانی عروسکی موجب بهبود و ارتقای مهارت های ارتباطی کودکان در خودمانده شده است. و همچنین در رفتارهایی نظیر امتناع از بازی و رفتار هایی نظیر پرت کردن با تماس چشمی به درمانگر همراه بوده و در این روش تماس چشمی این دسته ازکودکان نیز افزایش یافته  و تعامل این دسته از کودکان بسیار بهتر شده است.

لذا این دسته از بازی به همه شما عزیزان پیشنهاد میشود تا با عروسک های دستی و اجرای یک بازی مفرح و سرگرم کننده به افزایش تعامل کودک دلبند خود بپردازید و بسیاری ازمهارت های ارتباطی او را با استفاده از عروسک های دستی از قبیل تماس چشمی بهبود ببخشید.

 


منبع :
اصغری نکاح، سید محسن؛ افروز، غلامعلی؛ بازرگان، عباس و شکوهی یکتا، محسن(۱۳۹۰). تاثطر مداخله بازی درمانی عروسکی بر مهارت های ارتباطی کودکان درخودمانده. مجله اصول بهداشت، دوره ۱،شماره ۱،ص ۵۷_۴۲

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.