اهمیت لمس در رشد حرکتی و ذهنی کودکان

نویسنده : زاهده نعیم، کارشناس ارشد کاردرمانی ، دفتر کاردرمانی پیشیاره، تهران، ایران.

تاخیر رشد حرکتی، ذهنی و شناختی در کودکانی که محرک حسی کافی و مناسب دریافت نکرده­اند و دچار فقر حسی هستند متداول است. به عنوان مثال نوزادان نارس و بستری در مراکز درمانی و همچنین کودکان یتیم علاوه بر بیماری­های عفونی و وابسته، تکامل شناختی و رشدی اسیب دیده را نشان داده­اند.

مطالعات بسیاری اهمیت لمس و محرک مکانورسپتور در تسهیل رشد و تکامل کودکان را نشان داده است. فیلد و همکارانش اثر محرک لمس و حرکت را در کودکان نارس که در انکیباتور ایزوله شده و از بسیاری از محرکهای مکانورسپتور محروم بودند بررسی کردند. کودکانی که هر روز سه بار ۱۵ دقیقه محرک لمس دریافت کردند و اندامشان به صورت ارام خم شده است عملکرد تکاملی، خوگیری کامل، جهت یابی، حرکت و سطح هوشیاری بهتری را نشان داده و باعث کاهش احتمال بروز علائم نورولوژیک شد.

لمس کردن و نوازش کردن عملکرد سیناپسی و ترمیم کننده را تسهیل می­کند و از طریق نوروترنسمیتر گابا بر سیستم­های مهاری و در نتیجه مجزاسازی عصبی مؤثر می­باشد. در ضایعات عصبی باعث افزایش تراکم دندریتی در سیناپس و همچنین افزایش طول دندریت می­شود. مکانیسم عمل، ازاد شدن فیبروبلاستهای فاکتور رشد می­باشد. فاکتور رشد در پوست تولید می­شود و می­تواند از سدهای خونی-مغزی عبور کند جایی که تصور می­شود تغییرات سیناپسی تحریک می­گردد. بنابراین این محرکها فاکتور رشد و گیرنده هایش در پوست و مغز را مجددا تنظیم می کنند.

 

Reference :

 

Ardiel.E, Rankin.C.H, The importance of touch in development, Paediatr Child Health, 2010,15(3),153-156

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.