کتاب چهل بازی آپارتمانی - دکتر ابراهیم پیشیاره

در این کتاب که آقای دکتر ابراهیم پیشیاره به همراه آقای مهرداد نظام آبادی (مجری خبره و توانمند عرصه کودکان در تلویزیون) در خصوص بازیهای آپارتمانی کودکان تالیف نموده اند، برای اولین بار تلفیق مجموعه ی علم و عمل در قالب یک کتاب مشترک شکل گرفته است تا بخش علمی و تجزیه و تحلیل روانشناختی و بررسی مولفه ها و اجزای تاثیرگذار بازیها نیز بطور دقیق و همراه با شرح جزئیات آورده شده است تا به عنوان یک راهنمای آموزشی برای والدین و همچنین مربیان مهد کودکها مورد استفاده قرار بگیرد و بتواند در قالب پروتکل مدون در زمینه های تحقیقاتی بررسی تاثیرات بازی درمانی در کودکان با اختلالات بیش فعالی همراه با نقص توجه، اوتیسم و کودکان با اختلال هماهنگی رشدی حرکتی نیز مورد توجه قرار گیرد.

این کتاب به مبلغ بیست هزار تومان در دفتر کاردرمانی رشد به فروش میرسد.

کتاب چهل بازی آپارتمانی - دکتر ابراهیم پیشیاره

کتاب چهل بازی آپارتمانی - دکتر ابراهیم پیشیاره

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.