انتخاب مهم ترین برنامه آموزشی برای کودکان اتیستیک

می توان گفت هیچ برنامه آموزشی وجود ندارد که برای همه کودکان اتیستیک مفید باشد. برای کودک شما نیز برنامه ای مفید است که با علایق و توانایی های او مطابقت داشته باشد. به هر حال باید در نظر داشت که همیشه شرایط کاملا ایده آل نیست و یافتن بهترین درمان نیز با محدودیت هایی چون عدم دسترسی به مدارسی که در این زمینه برنامه ریزی داشته باشد یا دارای درمانگر باشد، عدم تطابق برنامه مورد استفاده در مدرسه با نیازهای فرزند شما و دور بودن مدرسه و هزینه های آن مواجه است. خانواده ها می توانند با انجام یکسری بررسی ها بهترین برنامه ممکن را انتخاب نمایند. قبل از گرفتن تصمیم نهایی باید خانواده نیازهای کودک، توانایی ها و علایق وی را ارزیابی نماید. همچنین باید در مورد مکان مدرسه و برنامه های آن تحقیقات لازم را به عمل آورند.

افراد اتیستیک نیز مانند سایر انسان ها هستند. آنها نیز نقاط ضعف و قوت، احساس و نیازهایی دارند، تنها تفاوت افراد اتیستیک با سایرین این است که این افراد ناتوانی هایی را در مجموع دارند که شاید هر کدام از این ناتوانی ها را جدا جدا در سایر افراد بتوانید ببینید. بعضی از کودکان اتیستیک حتی از نظر درجه هوشی از افراد معمولی دارند، بعضی از کودکان اتیسمی حتی از نظر درجه هوشی از افراد معمولی بالاترند و بعضی ها نیز پایین تر. برای کمک به این افراد نیاز است که مربیان و درمانگران مطالعات کافی و مناسب را داشته باشند تا بتوانند هر چه موثرتر و مناسب تر با این بیماران کار کنند. بعضی از کودکان اتیستیک نیاز دارند تا بیشتر در زمینه رفتارهای اجتماعی با آنها کار شود. بعضی نیازمند تصحیح رفتارهای تهاجمی و خودآزاری هستند.

در حقیقت تقریبا هیچ برنامه ای به تنهایی وجود ندارد که بتوان گفت در برگیرنده همه این نیازها در کودکان اتیستیک باشد. پس لازم است از برنامه هایی استفاده شود که در برگیرنده بیشترین نیازهای کودک شماست. توجه به این نکته نیز لازم است که تمامی متخصصان در امر اتیسم معتقدند که تشخیص زودهنگام و شروع درمان در سنین کم بهترین نتایج را در برخواهد داشت.

اگر کودک هر چه زودتر در برنامه درمانی قرار گیرد زودتر هم به سطح رفتارهای عادی خواهد رسید. همچنین افراد متخصصی که سال ها روی کودکان اتیستیک کار کرده اند معتقدند که هر چه برنامه درمانی منظم تر و دارای ساختار دقیق تری باشد، می توان نتایج بهتری را به دست آورد. گاهی یک برنامه از متعلقات زیاد برای کمک به فرد اتیستیک برخوردار است.

برای مثال برنامه درمانی یک کودک می تواند شامل گفتاردرمانی، رشد و بهبود رفتارهای اجتماعی و دارودرمانی باشد و برنامه درمانی کودک دیگر از رشد و بهبود رفتارهای اجتماعی، بهبود مجموعه حواس پنجگانه و تغییرات رژیم غذایی تشکیل شده باشد.

مرجع: انجمن اتیسم ایران

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.