اسکن MRI دریچه ای رو به درمان و تشخیص اتیسم

fMRI روشی است که با اندازه گیری تغییرات جریان خون درنواحی غشاء مغز می تواند میزان فعالیت نواحی مختلف مغز را مشخص کند.

تا امروز هیچ روش قطعی برای تشخیص اتیسم، قبل از شروع علائم آن در ۲۴ ماهگی، وجود ندارد اما fMRI می تواند روش مناسبی برای تشخیص اتیسم در ۶ ماهگی باشد زیرا محققین دانشگاه UNC توانسته اند با استفاده از این روش تفاوتهایی را در مغز کودکانی که بعدها تشخیص اتیسم گرفتند با سایر کودکان بیابند. همانطور که می دانیم، احتمال گرفتن تشخیص اتیسم در دو سالگی، در کودکان خانواده هایی که قبلا تشخیص اتیسم برای فرزندان بزرگتر گرفته اند، ۲ درصد است. fMRI با شناسایی نواحی ای از مغز که دارای اختلال هستند، می تواند به محققین در تشخیص اتیسم قبل از دوسالگی کمک کند زیرا هرچه سن تشخیص پایینتر باشد، درمان ها تاثیر بیشتر و طولانی مدت بر کودک اتیستیک دارند و در نتیجه در سنین بالاتر با چالش های کمتری مواجه خواهند شد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.