استعدادهای کودک خود را کشف کنید

۱- اجازه دهید خود کودک استعدادهایش را کشف کند. به فعالیت هایی که انتخاب می کند دقت کنید. این بازی های زمان فراغت می تواند نکات زیادی را درباره ی استعدادهای فرزندانتان به شما بیاموزد.

۲- به فرزندتان اجازه اشتباه کردن بدهید. اگر همیشه همه چیز را به کامل ترین شکل ممکن انجام دهد هیچ وقت برای کشف استعدادهای پنهانی اش ریسک نخواهد کرد.

۳- سوال بپرسید. با پرسیدن سوال هایی مثل چرا آسمان آبی است و گشتن به دنبال پاسخ سوال به کمک هم به فرزندتان اجازه می هید با دنیا مواجه شود.

۴- برای انجام پروژه های خانوادگی برنامه ریزی کنید. برنامه هایی را انتخاب کنید که باعث می شود استعدادهای تازه کودک مورد استفاده قرار گیرد.

۵- کودک را وادار به آموختن نکنید. اگر هر روز کودک را به یک کلاس جدید بفرستید یا انتظار داشته باشید هر روز درس جدیدی را بیاموزد خیلی زود دچار اضطراب و نگرانی و خستگی بیش از حد می شود. تشویق کنید اما زور و اجبار نه!

۶- برای تشویق کودک به نشان دادن خلاقیت از داستان های بامزه، جوک و لطیفه استفاده کنید.

۷- اجازه دهید کودک برای فعالیت های گروهی که توجه اش را جلب می کنند داوطلب شود.

۸- برای گوش دادن به موسیقی کتاب خواندن و حرف زدن با هم زمان مشخصی داشته باشد.

۹- انتظارات بالا اما واقع بینانه داشته باشید.

۱۰- با برچسب زدن فرزندتان را محدود نکنید چون ممکن است مطابق همین برچسب جلو بروید درحالی که صفتی که به او داده اید با استعدادهای درونی اش هماهنگی ندارد.

۱۱- درباره اتفاق های خوبی که در طول روز برایتان می افتد با فرزندتان صحبت کنید و اجازه دهید حس موفقیت در خانه تان جاری شود. به این ترتیب می توانید عزت نفس کودک را بالا ببرید.

۱۲- حس مسولیت پذیری کودک را تحسین کنید.

۱۳- برای کودکتان داستان موفقیت افراد مشهور را تعریف کنید.

۱۴- کودک را به مکان های جدید ببرید.

۱۵- با جایزه دادن به کودک رشوه ندهید.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.