دو نوع اختلال در سیستم وستیبولار وجود دارد:
Hypovestibular
Hypervestibular
نشانه های اختلال در سیستم وستیبولار:
هایپر وستیبولار:
•  نمیتوانند اطلاعات ورودی سیستم وستیبولار را مهار کنند
•  تمایلی به انجام دادن فعالیت های چرخشی ندارند
•  تجربه سرگیجه هنگام پایین رفتن از پله، سوار شدن ماشین، یا پریدن
•  اجتناب از زمین بازی و ورزش هایی(مانند ژیمناستیک) که تحریک بیش از حد ایجاد میکند
•  احساس این که که او مداوم در حال حرکت و از دست دادن تعادل است
•  احساس سرگیجه و حالت تهوع در اتوبوس، قطار یا مترو
•  تمایل به نشستن در صندلی جلویی ماشین ها
•  احساس سرگیجه در پله برقی و آسانسور
•  اجتناب از افراد فامیل و بزرگسالانی که او را به هوا پرتاب میکنند
•  چون معمولا هماهنگی ندارند از انجام دادن فعالیت ها و ورزش ها اجتناب میکنند.
•  معمولا در محیط های آکادمیک و علمی مشکلی ندارند

هایپو وستیبولار:
•  به علت ضعف در آگاهی بدنی تون عضلانی پایینی دارند
•  ضعف در تعادل و افتادن های متوالی
•  دست و پا چلفتی هستند و در الگوهای حرکتی ناهماهنگ بوده، معمولا در ورزش ناموفق هستند
•  ضعف در کنترل عضلانی استاتیک، قادر به نشستن و برخاستن در محیط های آکادمیک(مانند مدرسه) و انجام فعالیت ها نیستند
•  مشکل در شناسایی وضعیت خودش در فضا(position in space) در حالت های نشسته، ایستاده، سقوط و …
•  اشتیاق به انجام دادن یا تماشای فعالیت های چرخشی
•  هرگز دچار سرگیجه نمی شود
•   در Laterality ، آگاهی و استفاده از قسمت های مختلف بدن به صورت هماهنگ مشکل دارند
•  اغلب در گفتار، خواندن ، نوشتن و رشد حرکتی تاخیر دارند
•  مشکل در حرکت دادن دست ها و پاها در برابر تنه بی ثبات(کل بدن یکجا حرکت میکند)
•  فقدان توانایی کنترل عضلات چشم که باعث اختلال در مدرسه و محیط های آکادمیک می شود
•  معمولا در ورزش موفق نیستند

لازم به ذکر است مکودکانی که هایپروستیبولار هستند از فعالیت های فیزیکی خودداری میکنند و این فقدان فعالیت باعث ضعف در تعادل و هاهنگی چشم و دست میشود.
کودکانی که هایپو وستیبولار هستند تون عضلانی پایینی دارند، آن ها اغلب در کلاس درس و فعالیت های حرکتی در زمین بازی موفق نیستند که این متعاقبا باعث کاهش اعتماد به نفس(body image) میشود[۱].

۱٫  Cheatum, B.A. and A.A. Hammond, Physical activities for improving children’s learning and behavior: A guide to sensory motor development. 2000: Human Kinetics.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.