معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با تشریح آخرین آمار معلولان در سال جاری گفت: در مجموع ۳۵ درصد از معلولان را زنان و ۶۵ درصد را نیز مردان تشکیل می دهند.

حسین نحوی نژاد در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی پانا، با بیان اینکه حدود یک میلیون نفر پشت نوبتی خدمات بهزیستی هستند، گفت: سازمان بهزیستی تلاش می کند تا خدمات رسانی به جامعه هدف به بهترین شکل انجام شود. افرادی که پشت نوبت خدمات بهزیستی هستند گاه برای یک خدمات و گاه برای چندین خدمت در صف هستند.
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی گفت: حدود دو درصد جمعیت کشور که شامل یک میلیون و ۳۰۰ هزا در شمار معلولان هستند که این افراد نیازمند دریافت خدمات مختلف توانبخشی هستند. در مجموع ۳۵ درصد از معلولان را زنان و ۶۵ درصد را نیز مردان تشکیل می دهند.
وی با بیان اینکه بهزیستی خدمات مختلفی را به جامعه هدف خود ارائه می دهد، گفت: این خدمات به انواع معلولیت ها از جمله معلولان جسمی- حرکتی و بیماران روانی ارائه می شود. البته در راستای خدماتی که به معلولان ارائه می شود نهادهای مدنی و سازمان های مردم نهاد با بهزیستی مشارکت می کنند به طوری که علاوه بر ۲۲۰۰ مرکز توانبخشی بهزیستی، نهادهای مدنی به ۱۰۰ هزار معلول خدمات ارائه می دهند.
نحوی نژاد تصریح کرد: از برنامه هایی که سازمان بهزیستی دنبال می کند، مراقبت های موقت از معلولان و سالمندان است که تا کنون مراکزی راه اندازی شده و قرار است به طور جامع اجرا شود.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.