کارگاه علمى-اموزشى بررسى تکنیک هاى حسى QST و Rood
این کارگاه در روز جمعه ٢٠ دى ماه ١٣٩٨ در مرکز کار درمانى پیشیاره به منظور افزایش سطح علمى و عملى و همچنین به روزرسانى مداخلات حسى موثر در رشد و تکامل سیستم عصبى کودکان عادى و با اختلالات حرکتى، شناختى و ارتباطى به سرپرستى خانم نعیم برگزار گردید. در این کارگاه هر یک از درمانگران سایت تقویت و تعدیل حسى این مرکز اقاى ترکى و خانم سفلایى به ارائه تکنیک هاى QST و Rood در جهت کاربرد و ارتقا تمرینات و مهارتهاى مرتبط با انها و همچنین اموزشهاى ضرورى به والدین کودکان پرداختند.
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.